Earth Pressure Balance Machine (EPBM)

Typ av microtunneleringsmaskin där ett mekaniskt tryck appliceras på materialets framsida och som kontrolleras for att skapa korrekt motvikt till marktrycket för att undvika hävning eller sänkning. Termen används vanligtvis där trycket kommer från huvudpresstationen i startgropen eller för system där den primära motvikten till marktrycket understöds av komprimerad borrvätska eller slam.