Draghållfasthet

Beskriver hur mycket dragbelastning ett material klarar utan att gå sönder.