Borrvätska

Består till största delen av vatten. Innehåller också bentonit och om behov andra tillsatser såsom polymerer för att ge vatten och jordmaterialet egenskaper för att styrda borrningen ska gå att genomföra.