Borrhål

Hålrum som skapats för att installera ett ledning, rör, rörkanaler eller vajer.