Borrhuvud

Verktyg som skär i marken längst fram på borrlinan, vanligtvis mekaniskt.