Bentonit

Lera av vulkaniskt ursprung som har tixotropiska egenskaper som används vid schaktfria metoder som tätnings- och smörjmedel.