Befintlig ledning

Ledning som kan renoveras med en schaktfri metod.