Avlastningsschakt

Schakt med syfte att kontrollerat få ut borrmaterial längs borrsträckan som annars skulle kunna orsaka okontrollerade upptryckning (blow-out) av borrmaterial.