Auger Boring

Metod som används för installation av foderrör/skyddsrör under t ex vägar och järnvägar. Metoden innebär att ett rör trycks framåt genom jordmaterialet, samtidigt som jordmassor skruvas ur röret bakåt.