ABT

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.