Rörinspektionskurs nr 21: Fastighet

10 maj, 2016 – 13 maj, 2016

Utbildning med syfte att göra TV-inspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 200 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.

Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.

Från och med 2012 delas utbildningen upp i två separata kurser.

En kurs inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.


Kursanmälan

Klicka på länken nedan för att komma till kursanmälan. Knappen öppnar en sida i nytt fönster.

Till kursanmälan