NoDig-konferansen 2020 – påmeldingen har åpnet

Publicerad: 24 februari, 2020

I slutten av mai møtes fagmiljøet til NoDig-konferansen 2020 i Bergen. Nå har påmeldingen åpnet, og programmet er klart på det meste. 

 – Mest spesielt? Spennet i foredragene! Her er det noe for alle, uansett hva slags rolle man har innenfor ledningsfornyelse. 

 Det sier Nora Belling Mangen, leder for arrangementskomiteen bak NoDig-konferansen 2020 i Bergen. 

Ønsker flere velkommen

Hun, komiteen og arbeidsgruppa i SSTT vil gjerne få ønske flere nye hoder velkomne. Spesielt fra bestillerne, en side hun selv representerer i det daglige som overingeniør VA i Drammen kommune. 

– Vi kommer inn på alt fra overordnede perspektiver som samfunnsmessige konsekvenser av mengden og gjennomføringsformen av prosjektene vi driver, til konkrete erfaringer fra ulike prosjekter, innovasjon og ny teknologi, samt nyheter fra bransjen, både i Norge, Sverige og litt internasjonalt. Vi får også en gjesteforeleser som sier noe om hvordan man reduserer mengden «graving» innenfor medisin. Målet er å arrangere en inspirerende konferanse som bidrar til gode diskusjoner og senker terskelen for å spørre hverandre om råd og erfaringer, i tillegg til utveksling av ideer, sier hun. 

 Enklere å forstå i praksis

– Er det noe i programmet du vil løfte fram spesielt? 

– Felles befaring, speedmøter og utstillinger gjør det enklere å forstå hvordan ting fungerer i praksis. Det er veldig viktig for å bryte ned barrierer og binde de ulike leddene og aktørene i prosjektene bedre sammen. Slike møter gjør det også enklere å bli kjent med hverandre og stille spørsmål til både leverandører og andre deltakere i mindre grupper.

– Hva er det som gjør deg stolt over å invitere til årets NoDig-konferanse? 

– At vi lager en konferanse med en god kombinasjon av praktisk og teoretisk innhold. En konferanse som samler ulike aktører som jobber med ledningsfornyelse til en felles arena. Ved å holde konferansen i Bergen, ønsker vi også å vise at det skjer mye, også utenfor hovedstadsområdet, sier Nora Belling Mangen. 

 Variert, aktuelt og interessant

– Jeg er kjempestolt over programmet komiteen har satt opp i år! Det er variert og har mange aktuelle og interessante temaer. Dette er stedet å være for å få med seg nyheter i NoDig bransjen.

Det sier leder Borghild T. Folkedal i SSTTs norske arbeidsgruppe. 

Hun sier seg glad for at SST har fått Bergen som vertskommune for konferansen. Vertskommunen er også representert på flere poster i det to dager lange og fyldige programmet. 

Spennende helhet

– Veldig spennende helhet i programmet. Selv gleder jeg meg kanskje litt ekstra til bolken etter lunsj på onsdag og befaringen på torsdag. Det er et godt og variert program, og konferansen foregår i en hyggelig og spennende by. Ingen grunn til å vente med å melde seg på, sier hun. 

Befaringen er en praktisk demonstrasjon der Olimb Rørfornying AS skal vise installasjon av lange stikkledningshatter på et prosjekt. Her blir det en orientering fra byggherre og vert Bergen kommune i forkant. 

Det er fremdeles åpent for aktører i bransjen som ønsker å være utstillere på NoDig-konferansen. 

Arrangementskomiteen ledes av Nora B. Mangen, samt Reidar Kveine, Stefan Lehn-Hermansen og Elin Liljegren. 

Program og praktisk info

NoDig-konferansen 2020

Tid: 27.-28. mai 2020

Sted: Hotell Scandic Ørnen, Bergen 

Påmelding for deltakere

Påmelding for utstillere

Deltakeravgift: 

SSTT-medlemmer kr 4400,-

Ikke medlemmer kr 5400,- 

Overnatting, inkl frokost: 

Enkeltrom kr 1690,-/natt 

Dobbeltrom kr 1890,-/natt

Studenter: 

Fem gratis studentplasser, etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Studenter utover de fem første er selvsagt hjertelig velkommen til å delta, da til full konferanseavgift (medlemspris).

Program

Dag 1 – onsdag 27. mai 2020

0930 – registrering og utstillingsvandring

1000 – Velkommen – SSTT og Bergen kommune

1025 – Hvordan oppnå et bærekraftig ledningsnett? – Svenskt Vatten

1040 – Utførelse og gjennomføringsmodeller – RIF

1055 – Fremtidens fornyelsesplanlegging – Värmdö kommun

1115 – Fra graving til satsing på grøftefrie metoder – Stavanger kommune

 

1135 – Pause og utstillingsvandring

 

1200 – Verdien av tid og miljø – Christen Ræstad

1225 – Graveskader og samfunnsøkonomiske konsekvenser av dem – Vista Analyse

 

1300 – Lunsj

 

1400 – Bruk av supersuger/vakuumgraver som alternativ til gravemaskin ved rørfornying – NORVA 24

1420 – Erfaringer med rammeavtaler på NoDig, med eksempler – Bergen kommune

1440 – NoDig tilknytning av stikkledninger, NCC Origo – NCC

1500 – Prosjekteksempler fra det siste året – Steg entreprenør

 

1520 – Pause, matbit, utstillingsvandring

 

1550 – PhD om beslutningsmodell for valg av NoDig-metode – NMBU

1610 – Masteroppgave, kartlegging av praksis ved fornyelsesplanlegging – ÅF Pöyry, Bane NOR

 

1630 – Speedmøter 

1900 – Fløybanen, middag – Fløien Folkerestaurant

 

Dag 2 – torsdag 28. mai 2020

0800 – Årsmøte i SSTT

0845 – Pause, utstillingsvandring

 

0900 – Velkommen tilbake

0905 – Hva skjer i NoDig-verden? – ISTT

0920 – RENVann, strukturell vannstrømpe for gravefri tilkobling av eksisterende stikkledninger – Oslo kommune

 

0935 – Medisinsk NoDig – koronarkirurgi, bypass, stentgraft og kikkhullsoperasjoner – Haukeland Universitetssykehus

1000 – Tittel og navn kommer – NoDig Infra

1020 – Norsk vannstandard og nasjonale krav til NoDig – Norsk vann og Bærum kommune

1040 – Oppfølging og status på prosjekt tredjepartskontroll – RISE

 

1100 – Pause, utsjekk, matbit, utstillingsvandring

 

1130 – Fremtidstanker og diskusjon, metoder framover – Stavanger, Bergen og Värmdö kommuner

1210 – Hva rører seg? – RIN og STVF

1230 – Aktuelt – Norsk Vann og Svenskt Vatten

 

1250 – Oppsummering, velkommen til Sverige i 2021

 

1300 – Lunsj

 

1400 – Praktisk demonstrasjon, installasjon av lange stikkledningshatter – Olimb Rørfornying og Bergen kommune

1600 – Vel hjem

Programmet er i utvikling, endringer kan forekomme.