”Ta hand om er infrastruktur, kommuner!”

Publicerad: 11 december, 2019

I en debattartikel i Dagens Samhälle uppmanar styrelsen för Mistra InfraMaint kommunerna att ta sitt ansvar för infrastrukturen.

“Att förvalta infrastrukturen på ett effektivt och hållbart sätt kräver både kompetens och ekonomiska medel. Den resurs- och kompetensbrist som många, framför allt mindre, kommuner lever med gör att man inte ens vet hur stora behoven är. Det saknas analyser, förnyelseplaner och ekonomisk framförhållning för investeringar, men det saknas också anpassade metoder.” skriver styrelsen.

De kommande 20 åren behöver VA-investeringarna i Sverige vara 35 procent högre än idag. Att förvalta infrastrukturen på ett effektivt och hållbart sätt kräver både kompetens och ekonomiska medel. Den resurs- och kompetensbrist som många, framför allt mindre, kommuner lever med gör att man inte ens vet hur stora behoven är. Det saknas analyser, förnyelseplaner och ekonomisk framförhållning för investeringar, men det saknas också anpassade metoder. För VA-tillgångarna visar Svenskt Vattens hållbarhetsindex att kommunerna brister i långsiktiga strategier och att mer än hälften saknar en ekonomisk plan för VA-investeringar baserad på verkliga behov.

Vård, skola och omsorg lyfts ofta fram som väljarnas viktigaste frågor och hamnar därmed också i fokus för kommunala debatter och åtgärdspaket. Framför allt i mindre kommuner riskerar behovet av VA- och väginvesteringar bli osynliggjort.

I kommuner med oklara maktförhållanden, till exempel minoritetsstyren, visar studier att det kan vara extra svårt att prioritera strategiskt arbete. I förlängningen innebär det att planering av underhåll och reinvesteringar inom VA och väg nedprioriteras.

Debattartikeln är signerad av Kristina Gabrielli, Thomas Bergholm, Charlotte Brogren, Martine Christensen Odenhall, Åsa Romson och Marielle Svan.

Läs mer

Mistra InfraMaint