Rørinspeksjon Norge vil ha tredjepartskontroll

Publicerad: 28 november, 2019

Morten Trevland har i en årrekke vært forkjemper for uavhengig tredjepartskontroll. Nå leder han en arbeidsgruppe i RIN som vil jobbe aktivt for å fremme uavhengig tredjepartskontroll.

Morten Trevland har i en årrekke vært forkjemper for uavhengig tredjepartskontroll. Nå leder han en arbeidsgruppe i RIN som vil jobbe aktivt for å fremme uavhengig tredjepartskontroll.

Rørinspeksjon Norge har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber aktivt for å fremme uavhengig tredjepartskontroll. Bakgrunnen er blant annet at RINs operatører for ofte opplever at entreprenører og ledningseiere kontrollerer eget arbeid, og at det i enkelte tilfeller fires på kravene.

Det forteller Morten Trevland i Mortens Rørinspeksjon AS. Han har lang erfaring som både utøvende og kontrollerende i vannbransjen, og var et naturlig valg som leder av denne arbeidsgruppa. Med seg har han Knut Andreas Vårvang Myklebust fra Lillehammer kommune, Per Sigve Henriksen fra NORVA 24,  Ragnar Hystad fra VITEK AS, Kjell Einar Liane fra Kristiansand kommune, Kjetil Storli fra Aquatools AS, Reidar Kveine fra Bærum kommune, som også er leder av Rørinspeksjon Norge og Martina Bergh Svedahl fra Asplan Viak AS, som er faglig sekretær for Rørinspeksjon Norge og arbeidsgruppa.
Arbeidsgruppa har diskutert hvorvidt ledningseier bør kunne få kontrollere egne arbeider eller ikke. Ledningseier har et ansvar for å levere hygienisk betryggende drikkevann til sine innbyggere. I lys av siste års hendelser og fokus på viktigheten av drikkevannskvalitet, mener RIN at kravet om uavhengig tredjepartskontroll skal gjelde for alle, også ledningseier. Dette vil også bidra til økt kvalitet, og ikke minst økt troverdighet for jobben som gjøres, mener RIN.

Avgjørende for kvalitet og troverdighet
Morten Trevland har i en rekke sammenhenger vært tydelig på at nye kontrollrutiner er helt avgjørende for kvalitet på ledningsnett og sikkerhet i vannforsyningen.
-Dette vil også bidra til å skape tillit og sikre troverdighet til ledningseier, som står ansvarlig for denne leveransen, sier Trevland i en kommentar.

Minimumskrav
Arbeidsgruppa har også diskutert minimumskrav til utstyr. Det viktigste er at utstyr benyttet til uavhengig tredjepartskontroll skal være kalibrert og ikke manipulerbart.
Rørinspeksjon Norge tar nå initiativ overfor Norsk Vann for å få dette inn i den nasjonale VA-normen, og RIN vil komme med en rekke innspill til den såkalte H7-delen i nasjonal VA-norm. Et sentralt punkt er kravene til kontrolløren.
Trevland mener det bør stilles krav om dokumentert opplæring både i utstyr og utførelse.

-Jeg mener det bør stilles krav om et operatørbevis fra RIN og Norsk Vann, eller tilsvarende for alle som skal utføre kontrolloppgaver. Foreløpig eksisterer det ikke operatørbevis for trykkprøving, men det finnes for spyling, rørinspeksjon, stikkledninger, samt lekkasjekontroll og trasésøk. – Det finnes også øvrige kurstilbud innen sluttkontroll, blant annet på Norsk Rørsenter, opplyser Trevland, som understreker at kursbevis og operatørbevis er to forskjellige ting, da operatørbeviset også dokumenterer minst 6 måneder med relevant praksis i tillegg til de ulike kursene.
Trevland vil gå dypere inn i en rekke spørsmål rundt tredjepartskontroll under sitt foredrag på Hallingtreff på Geilo tirsdag 14.januar.

Odd Borgestrand