Min vardag - Bonnie Brandt

Publicerad: 25 november, 2019

Bonnie Brandt, BAB Rörtryckning och medlem av svenska arbetsgruppen i SSTT, har arbetat med schaktfri förläggning sedan 2005,
- Jag har arbetat med olika positioner genom åren, breddat kunskapen och ökat både ansvar och geografiskt område att ha hand om. Jag håller främst till i Götalandsregionen. 

I grunden har Bonnie en kandidatexamen i pedagogik och har fyllt på med bland annat kurser i juridik, ledarskap och projektutbildning.

- Under flera år har jag arbetat i länder som Thailand, Australien, Nya Zealand, Mexiko och runt om i södra Europa med främst dykning innan jag kom in på schaktfritt. Det verkar som att jag har fastnat för detta, då det redan gått 14 år. Det känns inte alls så länge. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

- Mina dagar går främst ut på att vara tillhands för kunder, projektörer samt våra medarbetare med deras frågor. Tillsammans kommer vi på lösningar på alla möjliga utmaningar. Jag driver en del projekt, och detta tar upp en del av tiden. Jag gör också en del projektering, går på byggmöten osv. Dagarna går ganska fort och blir lätt lite längre än tänkt.

Vad är du mest upptagen av i ditt arbete just nu?

- I Göteborg sker en hel del projekt som beror på Västlänken, där är jag med på en del. Sen har vi mycket jobb på elsidan runt om i landet. Nyförläggning av el är en stor marknad för schaktfritt som pågår kontinuerligt.

Vilken är den största inspirationsfaktorn i ditt arbete?

- För min egen del är det variationen i arbetet som gör att det aldrig känns tråkigt. Även om tanken med schaktfritt är i grunden den samma, har man att göra med nya kunder, nya utmaningar och nya förutsättningar hela tiden. Detta gör att man alltid har något på gång, och det känns aldrig tråkigt. 

- Jag får också inspiration av saker som går bra, och att träffa folk som är väldigt kunniga och som man kan lära sig något av. 

Vad tycker du är den viktigaste frågan för SSTT just nu?

- Med tanke hur diskussionen om klimat har tagit fart bara de sista åren har SSTT ett gyllene läge att flytta fram sina positioner. Vi behöver synas mer för att visa att vi har lösningar som kan hjälpa till att uppnå klimatmålen i Sverige och Norge. Ett exempel är de klimatkalkylatorer som visar väldigt tydligt att genom att välja rätt metod kan man tillsammans minska koldioxidutsläppen markant. Man kan prata generellt om att minska utsläpp, men vi har faktiskt kunskap och metoder som gör att vi kan göra det på riktigt. Redan idag. Detta behöver beslutsfattare känna till. 

Jan Bjerkesjö