Erfarne entreprenører inn i SSTT

Publicerad: 22 november, 2019

-Vi ser at vi har behov for bedre kompetanse på NoDig-løsninger, og med stadig økende omfang av totalentrepriser vil dette sette oss bedre i stand til å løse flere oppgaver også innen vann og avløp, sier daglig leder i Becker Entreprenør AS, Line Becker.

-Vi ser at vi har behov for bedre kompetanse på NoDig-løsninger, og med stadig økende omfang av totalentrepriser vil dette sette oss bedre i stand til å løse flere oppgaver også innen vann og avløp, sier daglig leder i Becker Entreprenør AS, Line Becker.

To erfarne entreprenørselskaper er nylig tatt opp som medlemmer i SSTT. De to er Veflen Entreprenør AS med hovedkontor på Skarnes og lokalkontor i Oslo og Becker Entreprenør AS på Kjeller utenfor Lillestrøm. -De er varmt velkommen i fellesskapet, sier sekretær for den norske arbeidsgruppa i SSTT, Ellen Margrethe Jahren Randa.

Ellen Margrethe Jahren Randa mener avstanden mellom entreprenører som i stor grad baserer sin virksomhet på konvensjonell graving og de såkalte NoDig-entreprenørene blir stadig mindre.
-Mitt inntrykk er at entreprenører som så på NoDig-aktørene som konkurrenter nå i langt større grad ser muligheter for et godt og konstruktivt samarbeid. Det er også svært positivt at flere entreprenører ønsker å lære mer om de ulike NoDig-metodene og ta dem i bruk, mener SSTT-sekretæren.

Becker Entreprenør AS
var representert med to av sine sentrale medarbeidere under NoDig-kurset som ble avholdt på Gardermoen tidlig i år, og etter dette kurset ble det klart at selskapet ønsket å bli medlem av SSTT.
Det bekrefter daglig leder Line Becker overfor SSTT.
-Vi ser at vi har behov for bedre kompetanse på NoDig-løsninger, og med stadig økende omfang av totalentrepriser vil dette sette oss bedre i stand til å løse flere oppgaver også innen vann og avløp.
-Becker Entreprenør AS skal være en solid aktør innen utbygging av infrastruktur som vei, vann og avløp. Videre satser vi sterkt på komplette grunnarbeider for utvikling av kontor og boligbygg. De fleste av våre oppdrag utføres i Oslo og Akershus, forteller Line Becker.
Entreprenøren har drøyt 40 ansatte og ca.100 millioner kroner i årlig omsetning.

Veflen Entreprenør AS
med hovedkontor på Skarnes og lokalkontor i Oslo har i stor grad spesialisert seg på leveranser av kabelanlegg for Teleselskaper og Energiverk, Fjernvarmeanlegg, VA-anlegg samt andre samferdselstekniske anlegg i sterkt trafikkerte områder. Geografisk har firmaet hatt oppdrag over hele landet, men har de siste 30 årene satset spesielt på Østlandsområdet med hovedvekt på Oslo, Akershus og Hedmark. Selskapet har i dag  80 medarbeidere.

Kjetil Hansen, avdelingsleder for boring og gjennomslag har vært pådriver for at selskapet skulle melde seg inn i SSTT.
-Vi driver noe i NoDig-segmentet med både styrt boring og hammerboring, og vi har de siste årene også samarbeidet med flere av de kjente NoDig-entreprenørene. NoDig-biten er i dag en forholdsvis beskjeden del av omsetningen vår, men jeg tror medlemskap i SSTT kan bringe ytterligere kompetanse inn i firmaet. Jeg har også stor tro på utviklingen av NoDig-metoder, noe vi kan dra nytte av når vi ønsker stadig flere oppdrag også inn mot vann og avløp, sier Kjetil Hansen.
Selskapet har utstyr for å presse rør fra 40mm – 1400mm. I tillegg har de også to borerigger for horisontal boring i fjell og løsmasser opp til 250 mm.
-Generelt har vi lang erfaring med denne type oppdrag og gjennom tett samarbeid med andre spesialfirmaer kan vi derfor påta oss de fleste typer oppdrag med boring og gjennomslag, mener Hansen.

Veflen Entreprenør AS har to borerigger for horisontal boring i fjell og løsmasser, og har stor tro på utviklingen av NoDig-metoder.

Veflen Entreprenør AS har to borerigger for horisontal boring i fjell og løsmasser, og har stor tro på utviklingen av NoDig-metoder.

Odd Borgestrand