-Kraftindustrien kan effektiviseres med NoDig

Publicerad: 19 november, 2019

«RockRoller»-konseptet fra LOS Cable Solutions AS på Bømlo åpner nye muligheter for fremføring av høyspent over lange strekk, enten det er i borehull eller med varerør. Foto: LOS Cable Solutions AS

«RockRoller»-konseptet fra LOS Cable Solutions AS på Bømlo åpner nye muligheter for fremføring av høyspent over lange strekk, enten det er i borehull eller med varerør. Foto: LOS Cable Solutions AS

Hva gjør en representant fra Elkraft-entreprenøren LOS Cable Solutions på et innføringskurs i NoDig-metoder for VA-bransjen? Selskapets tekniske leder, Øystein Håvik, var nemlig blant de 30 deltakerne på kurset som nylig ble gjennomført på Gardermoen, - og han hadde  et tydelig svar på spørsmålet.

-Mitt inntrykk er at VA-bransjen ligger et godt stykke foran kraftbransjen når det gjelder gravefrie metoder. Det er VA-bransjen som drar denne teknologien videre framover, og derfor fant jeg det interessant å bli med på dette kurset, sier Øystein Håvik. 
Kraftbransjen har benyttet metoden i forbindelse med kryssing under veier, men i liten grad over lengre strekk.
-Vi har de siste fire årene jobbet med å etablere NoDig løsninger for elforsyningen, og vi har nå etablert og patentert teknologi innenfor kabelforlegning. Målet var å etablere kabelforlegning med boring over lange avstander i fjell.  Vi så imidlertid raskt at det var like aktuelt å benytte boring i løsmasser og kombinasjonsmasser for etablering av kabeltraseèr. Vi mener dette er et spennende og bærekraftig alternativ til linjer og kabelgrøfter. 

RockRoller for lange strekk
Vårt egenutviklede «RockRoller»-konsept åpner nye muligheter for fremføring av høyspent over lange strekk, enten det er i borehull eller med varerør. I kabelverden kan vi ved hjelp av PE-rør strekke lengder opp til 1000 meter. Med RockRoller-teknologien kan vi kanskje trekke flere kilometer under de samme forhold som med PE.  I dag er det mulig å bore et strekk på 3000 meter i fjell.
Vår egen metode gir store økonomiske fordeler både i byggeperioden og i driftsfasen. Vi mener samfunnssikkerheten vil bli bedre ivaretatt og naturen vil i en helt annen grad forbli uberørt. Berggrunnen gir også gode termiske forhold, sier en engasjert Øystein Håvik. 

Flere prosjekter igang
-Vi har en del krevende kabelprosjekter på gang, både i urbane strøk der konvensjonell graving vil bli svært kostbart, i verneområder og i forbindelse med veiomlegging.  Konsesjonsbetingelsene krever ofte sterk begrensning i synlige inngrep i naturen og her kommer selvsagt NoDig-metodene inn som et miljøvennlig alternativ. Det betyr også at vi i driftsfasen unngår grøftvedlikehold, skogsvedlikehold og ettersyn av linjer og master.
Erfaringer i allerede gjennomførte prosjekt viser kosteffektiv installasjon der både anleggskostnader, kostnad for materiell og arbeidstid er redusert, sier Håvik videre.
I høst og vinter utfører LOS Cable Solutions AS et oppdrag for Sognekraft AS på nye Leikanger kraftverk, der det etableres kabel i fjell fra fjellanlegget og opp til endemast oppe på fjellet. Ved å etablere kabeltrasè i fjellet unngår utbyggerne å berøre vernesonen ned mot sjøen.
Ifølge Sognekraft AS sine egne nettsider har utbyggingen av kraftverket en total kostnadsramme på 800 millioner kroner, og er en av de største investeringene i Sogn i nyere tid.
I Fredrikstad ble det i sommer foretatt en kryssing under Glomma fra Gamlebyen. Her ble det benyttet boring i løsmasser, der Holland Boring gjennomførte boringen.

Mange felles utfordringer
-Vi ser at mange av utfordringene som VA-bransjen har i forhold til konvensjonell graving kontra NoDig også gjelder for kraftindustrien. Derfor er dette innføringskurset i NoDig-metoder både relevant og interessant for meg. Jeg ser at det er flere likheter enn forskjeller i våre bransjer. Jeg syns det er spennende å møte dette miljøet og vi ønsker absolutt å være med å utvikle NoDig også på kabelsiden. Det vil kreve innovasjon, og det vil kreve at hele kabelbransjen blir med på en felles satsing.
Vi henvender oss nå til NoDig-entreprenørene for å dra nytte av hverandre, og så langt har jeg møtt aktive aktører innen norsk VA som kan bidra i teknologiutvikling og samtidig utvide sin virksomhet og forretningsområde ved å se muligheter også innen kraftindustrien. 

Håvik trekker spesielt fram Norhard i Ryfylke, som har utviklet sin egen boreteknologi med boring i fjell. Selskapet har verdensrekord med fullprofil boring i 700 mm i en lengde på 1530 meter, der de treffer målet innenfor et avvik på under èn meter på 500 meters løftehøyde.
-At selskapet også benytter fullelektrisk drift og rent vann som borevæske gjør at dette virkelig er en grønn løsning. Dette selskapet er kjent i vannkraftbransjen for å lage trykksjakter.  Her er det med andre ord mye spennende teknologi som vi kan ta i bruk og utvikle videre for flere bransjer, mener Håvik.

Sier ja til samarbeid
Leder av den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal, syns det er flott at kabelindustrien er representert på et NoDig-kurs i regi av SSTT.
-Selv om SSTT har størst fokus på løsninger innen vann og avløp, vil vi gjerne ha kabelaktørene inn som medlemmer hos oss. Vi ser imidlertid at det krever betydelig innsats fra vår forening å inkludere et nytt fagfelt. Det betyr at vi er avhengig av drahjelp fra kabelaktørenes egne fagmedarbeidere for å skape en arena som interesserer kabelbransjen. Jeg tror vi kan ha god nytte av å jobbe sammen, sier hun.

Må komme i gang  
-Når vi hører at Oslo kommune VAV planlegger å bruke NoDig-metoder på i snitt 25.000 meter med ledningsfornyelse på avløp hvert år de neste årene, forstår vi at kabelindustrien ligger noe etter. Vår sektor er ikke i nærheten av dette omfanget på landsbasis når det gjelder NoDig, - men et sted må vi begynne. Jeg ser jo at NoDig blir mer og mer interessant ut fra både et økonomisk og miljømessig perspektiv. Derfor bør kabel-bransjen med nettselskapene, kraftprodusentene og vår del av entreprenørbransjen som jobber med kabel, se nærmere på de muligheter som ligger innenfor NoDig-segmentet, konkluderer Håvik.

Dette er LOS-Gruppen

Øystein Håvik er teknisk leder i LOS Cable Solutions AS som inngår i LOS-gruppen. Gruppen, som er en totalleverandør av elkraft- og elektroinstallasjon og skipsservice, omfatter også LOS Elektro, og LOS Marine. Gruppen har hovedkontor på Bømlo, med avdelinger i Bergen og Oslo, og har totalt 300 ansatte.

 

-Vi ser at mange av utfordringene som VA-bransjen har i forhold til konvensjonell graving kontra NoDig også gjelder for kraftindustrien. Derfor er innføringskurset i NoDig-metoder i regi av SSTT både relevant og interessant for meg, sier teknisk leder i LOS Cable Solutions AS, Øystein Håvik

-Vi ser at mange av utfordringene som VA-bransjen har i forhold til konvensjonell graving kontra NoDig også gjelder for kraftindustrien. Derfor er innføringskurset i NoDig-metoder i regi av SSTT både relevant og interessant for meg, sier teknisk leder i LOS Cable Solutions AS, Øystein Håvik

Odd Borgestrand