SSTT i Svenskt Vattens Vattenmagasinet

Publicerad: 13 november, 2019

I senaste, och sista, numret av Svenskt Vattens tidning Vattenmagasinet, finns en artikel om NoDig-teknikernas fördelar. SSTT:s ordförande Mats Rostö, svenska arbetsgruppens ordförande Tomas Helenius, samt styrelseledamoten Simon Åkerlund är intervjuade.

Vi återger här artikeln i sin helhet:

 

Klimatförändringar ger ökad betydelse för NoDig

I takt med klimatförändringarna ökar kraven på ledningsägare att finna bra metoder när det gäller förnyelse, underhåll och nyläggningar av ledningsnäten. 

Trots att NoDig-tekniken, schaktfritt, har funnits länge har metoderna och teknikerna i många fall blivit en andrahandslösning, först när traditionell schaktning inte fungerat. 

– SSTT, Scandinavian Society for Trenchless Technology, anser att NoDig-metoder, ska vägas in även med hänsyn till andra aspekter. 

– Vi behöver göra tydliga och medvetna val och bygga smartare helt enkelt, säger SSTT:s ordförande Mats Rostö, VD för Nacka vatten och avfall. 

SSTT är en svensk-norsk organisation som lyfter fram förde- larna med NoDig-metoder och tekniker. Organisationen består av både ledningsägare, tillverkare, konsulter och entreprenörer. Schaktfria lösningar används idag endast till cirka 20 procent av den totala byggnationen i Sverige och organisationen anser att de behöver öka för att möta det stora utbyggnadsbehovet. 

– Vi arbetar hårt med att förtydliga arbeten och begrepp. Det sker med NoDig Guide, utbildningar och tester genom SVU och RISE för att få fram långtidsperspektivet till ledningsägare. 

Effektiva lösningar 

Tomas Helenius, projektledare VA på Värmdö kommun och ordförande i svenska arbetsgruppen i SSTT konstaterar att man måste titta mer noga på miljökonsekvenserna vid projektering och det finns bra metoder att göra det på. Sverige och Norge står inför mycket stora förnyelsebehov när det kommer till ledningsnäten och behöver använda de absolut effektivaste lösningarna. 

– Många ledningsnätsägare sitter ofta på föråldrade system och har lite plats i mark för att schakta. De borde i första hand titta på NoDig-tekniker, fortsätter Tomas Helenius. 

Simon Åkerlund, NCC NoDig betonar att tekniken ger betydligt mer för pengarna, stör mindre, spar miljö och minskar kraftigt koldioxidutsläppen. Dessutom är tidsbesparingen många gånger över 50 procent vilket är värdefullt när branschen nu står inför stora rekryteringsbehov. 

– De mindre kommunerna har redan höga VA-taxor och där är det särskilt viktigt att hushålla med de ekonomiska resurserna och använda de mest kostnadseffektiva sättet att förnya lednings- nätet, säger Simon Åkerlund. 

Kunskapscentrum 

Mats Rostö betonar att SSTT är och kommer vara ett naturligt kunskapscentrum för NoDig-teknikerna och dess möjligheter. SSTTs roll blir allt viktigare för att lösa de stora förnyelse- behoven samtidigt som kraven på grön teknik växer. NoDig är den teknik som går snabbast framåt idag och kommer vara en stor del av projekteringen. 

– Att förnya och bygga ledningsnät schaktfritt minskar kol- dioxidutsläppen med upp till 90 procent. Med NoDig-teknikerna kan VA-branschen göra tydlig skillnad för klimatet. 

Det finns olika klimatkalkylatorer både i Sverige och Norge som tillhandahålls gratis från leverantörer. En klimatkalkylator visar skillnaden i koldioxidutsläpp mellan schaktfri förnyelse jämfört med traditionell grävning och utbyte.

Läs Vattenmagasinet här

Jan Bjerkesjö