Moro å formidle gravefri kompetanse

Publicerad: 12 november, 2019

Forelesere som gjerne deler av sin NoDig-kompetanse. Fra venstre: Salgssjef Svein Rune Myhre, Olimb Rørfornying, prosjektleder Hendrik Panman, Kjeldaas AS, Borghild T. Folkedal, leder av den norske arbeidsgruppa i SSTT og rådgiver i Asplan Viak AS, kursleder og prosjektdirektør i Sweco Norge AS, Espen Killingmo, Christian Skjæret ,Sweco Norge AS som til daglig jobber som byggeleder i Oslo VAV og Elin Liljegren, styremedlem i SSTT og funksjonsleder innen prosjektering i Oslo VAV.

Forelesere som gjerne deler av sin NoDig-kompetanse. Fra venstre: Salgssjef Svein Rune Myhre, Olimb Rørfornying, prosjektleder Hendrik Panman, Kjeldaas AS, Borghild T. Folkedal, leder av den norske arbeidsgruppa i SSTT og rådgiver i Asplan Viak AS, kursleder og prosjektdirektør i Sweco Norge AS, Espen Killingmo, Christian Skjæret ,Sweco Norge AS som til daglig jobber som byggeleder i Oslo VAV og Elin Liljegren, styremedlem i SSTT og funksjonsleder innen prosjektering i Oslo VAV.

30 deltakere på det tredje norske NoDig-kurset i regi av Scandinavian Society for Trenchess Technology, SSTT, i samarbeid med Norsk Vann, og med en god fordeling mellom ledningseiere, rådgivende selskaper og entreprenører, må betegnes som en suksess for arrangørene. 

At kvinneandelen var på nærmere 50 prosent må også trekkes fram på plussiden. Denne gang var det også to representanter fra Island som deltok på kurset, i tillegg til en representant fra kraftindustrien. Kurset arrangeres et steinkast unna rullebanen på Oslo Lufthavn på Gardermoen, og avsluttes onsdag ettermiddag. Kursleder og prosjektdirektør i Sweco Norge, Espen Killingmo, syns det er morsomt og inspirerende å formidle kompetanse om gravefrie metoder. 
-Dersom bransjen skal lykkes med å ta igjen det enorme etterslepet i det norske ledningsnettet må flere ledningseiere heve sin kompetanse innen NoDig, mener han.

Et oppgradert kurs

Med konstruktive tilbakemeldinger fra de to første kursene, henholdsvis på Gardermoen og i Tromsø, ble det et ytterligere «oppgradert» tredje NoDig-kurs denne gang, og det var ingen tvil om at deltakerne både var engasjert og nysgjerrig på de ulike metodene.

-Et viktig mål med disse kursene er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk de ulike metodene. Dermed er dette helt klart et innføringskurs, og bakgrunnen for det er at mange norske kommuner fortsatt har liten eller ingen erfaring med NoDig løsninger. Det er viktig for oss å presentere tips og eksempler på hvordan man går fram i planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig, sier kursleder Espen Killingmo, som til daglig er prosjektdirektør i Sweco Norge AS og styremedlem i SSTT.

Kursdeltakerne skal gå gjennom et tettpakket program de to dagene på Gardermoen, og sentralt i kurset er gjennomgang av strukturelle, semistrukturelle og ikke-strukturelle metoder innen NoDig. Her var det også snakk om fornying og levetidsforlengelse, og kursdeltakerne fikk god tid til gruppeoppgaver der det handlet om fornyelse av både vann og avløpsledninger og etablering av nye ledningsstrekk med gravefrie metoder.

Erfarne forelesere

SSTT og Norsk Vann stiller med erfarne forelesere under disse kursene. Denne gang fikk Killingmo god hjelp av Borghild T. Folkedal fra Asplan Viak, som også er leder for den norske arbeidsgruppa i SSTT. Elin Liljegren sitter også i styret i SSTT og jobber i Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (VAV), som funksjonsleder i seksjon prosjektering. Christian Skjæret har også lang fartstid med NoDig prosjekter. Han er utleid fra Sweco Norge AS og jobber til daglig som byggeleder i Oslo VAV, blant annet med NoDig prosjekter. NoDig-entreprenørene var denne gang representert ved salgssjef hos Olimb Rørfornying, Svein Rune Myhre og prosjektleder innen ledningsfornyelse hos Kjeldaas AS, Hendrik Panman.

-Det er flott at vi kan skape en trygghet slik at deltakerne våger å stille spørsmål. Denne gang var det stort engasjement. Vi blir som forelesere også tryggere på hverandre, og derfor blir kursene enda bedre. Vi får mye igjen for å delta som forelesere, sier Hendrik Panman.
-Jeg stiller opp for SSTT både for å lære og for å bidra med kompetanse innen NoDig. Kjeldaas er en av aktørene, og det er selvsagt ingen ulempe å delta, sier Panman videre.
Kursleder Espen Killingmo mener det er viktig at NoDig entreprenørene deler av sin kompetanse.
-Entreprenørene er bevisst på at de skal formidle faglig kompetanse og ikke egenreklame. Så langt har vi da heller ikke fått noen negative reaksjoner på dette, sier Espen Killingmo.

Entreprenører deler kompetanse

For SSTT er det viktig at entreprenører bidrar med sine erfaringer. De formidler også historier om prosjekter som ikke gikk som planlagt, og det gjør også suksesshistoriene mer troverdige.
På disse kursene har vi har et stort team med fem forelesere med ulik bakgrunn, og det skaper interesse og dynamikk som er avgjørende for at dette skal bli et spennende kurs basert på dialog, mener Borghild T. Folkedal.
-Det er morsomt å være med. Det er viktig at vi deler erfaringer.Alle er tjent med at vi lærer bort alt vi kan.  Jeg opplever at vi som aktører i NoDig-markedet viser åpenhet og er blitt tryggere på hverandre gjennom disse kursene. Tidligere satt vi mer på hver vår tue, men nå er vi ikke redd for å utveksle erfaringer, sier Panman. 

Vi graver mindre

Espen Killingmo mener SSSTT tidligere var en menighet der det bare ble fokusert på gravefrie løsninger. «Vi har sluttet å grave» var et slogan som gikk igjen som flere entreprenører. Det er kombinasjonen av konvensjonell graving og gravefrie metoder det handler om i dag «Vi graver mindre» er nok et mer relevant budskap fra oss i SSTT, mener han.
Espen Killingmo lover at det blir flere innføringskurs innen NoDig, i samarbeid med Norsk Vann Personlig håper han at kurs i 2020 kan arrangeres enten i Bergen eller Stavanger i tillegg til et kurs på Gardermoen. 

Engasjerte kursdeltakere

Marthe Presthus Fylkesnes fra Lørenskog kommune er en av kursdeltakerne.
-Jeg er med på dette kurset for å få mer informasjon om hvilke muligheter og begrensninger som ligger innen gravefrie metoder. Til daglig jobber jeg med utviklingsprosjekter og rehabilitering i Lørenskog kommune. Vi vil sikre at det nye ledningsnettet i kommunen blir bra, og da må vi være tett på utbyggerne i en kommune i sterk vekst. Dessverre går det noe ut over fornyingstakten hos oss, som egentlig skulle være på to prosent. Nå er vi langt unna den målsettingen, men med større fokus på gravefrie metoder kan vi kanskje komme opp på et akseptabelt nivå når det gjelder ledningsfornyelse. Det er en av grunnene til at jeg finner dette kurset både relevant og interessant, sier hun.
Kurs i regi av SSTT og Norsk Vann er derfor viktig for meg for å få et bedre grunnlag for å vurdere løsninger og se muligheter for NoDig opp mot konvensjonelle løsninger.  Etter  dette kurset håper jeg å kunne få et bedre grunnlag for å ta de rette beslutningene, sier hun.

Mer NoDig i Trondheim

Rebecca Martinsen jobber til daglig som rådgiver i Asplan Viak i Trondheim. Her har hun arbeidsoppgaver innen overvannshåndtering og ledningsprosjektering.
-Det skjer mye i Trondheimsregionen når det gjelder vann og avløp, og selv er jeg involvert i en rekke mindre prosjekter, sier hun.
Rebecca karakteriserer seg som en novise innen NoDig. Hun har deltatt på fagtreff og seminarer, og har også fått muligheten til å prosjektere et mindre styrt boring prosjekt.  Fra studietiden på NTNU, der hun gikk på bygg og miljøteknikk med spesialisering på vann, kan hun huske en dobbelttime med innføring i NoDig-metoder. Noe særlig mer om denne fornyingsmetoden kan hun ikke huske å ha fått med seg.  Nå er det første gang hun deltar på et kurs  over to dager, og hun tror hun får med seg noe mer ballast når hun nå vender tilbake til kontoret sitt i Trondheim kommune.
-Vi i Asplan Viak er jo litt stolt over våre flinke kolleger på Drammenskontoret, og da har vi noe å strekke oss etter, sier Rebecca med et forsiktig smil.
Det kommer mer fra kurset her på nettsidene til SSTT.

Se også video fra kurset på SSTT sine Facebook-sider: https://www.facebook.com/136117829788653/videos/576796819761516/

Marthe Presthus Fylkesnes fra Lørenskog kommune er en av kursdeltakerne. Til daglig jobber hun med utviklingsprosjekter og rehabilitering i Lørenskog kommune

Marthe Presthus Fylkesnes fra Lørenskog kommune er en av kursdeltakerne. Til daglig jobber hun med utviklingsprosjekter og rehabilitering i Lørenskog kommune

Odd Borgestrand, tekst og foto