Min hverdag: NoDig-entusiast i Drammen

Publicerad: 28 oktober, 2019

Kristin Hamre setter stor pris på å være ute på prosjekter. Her arkivfoto fra det store strømpeprosjektet til Bærum kommune, der hun var innleid konsulent.

Kristin Hamre setter stor pris på å være ute på prosjekter. Her arkivfoto fra det store strømpeprosjektet til Bærum kommune, der hun var innleid konsulent.

Kristin Hamre kan se tilbake på en lang og innholdsrik fartstid som konsulent i VA-bransjen. I år rundet hun 50 og har fått fast stilling i Drammen kommune, der hun også har bodd de siste 16 årene.

Det var et stramt arbeidsmarked da Kristin ble uteksaminert fra Ingeniørhøyskolen i Porsgrunn i 1992. Dermed ble det noen år med praksisplasser og korte vikariater, blant annet i Porsgrunn kommune før hun i 1996 fikk sin første faste stilling i Lørenskog kommune. 

NoDig entusiaster

Sommeren 2001 ble hun hentet til Drammen som konsulent i VA teknikk AS. Her ble det et tett og godt samarbeid med NoDig-entusiasten Arve Hansen. Etter hvert ble de to også samboere og utgjorde et sterkt lag på rådgiversiden, med spesielt fokus på gravefri ledningsfornyelse. Kristin kom nok noe i skyggen av sin mer utadvendte og sosiale mann, men entusiasmen for NoDig var like sterk hos begge. 

I 2007 ble VA teknikk AS kjøpt opp av Asplan Viak, og dermed ble det snaue 7 års tjeneste i dette selskapet før Arve og Kristin i 2013 igjen valgte å gjenoppta rådgivertjeneste i eget firma.  

Det skulle imidlertid ikke gå slik de to hadde planlagt. Arve Hansen fikk kreftdiagnose og ble kraftig svekket allerede etter et års drift. Kristin så seg ikke i stand til å drive VA teknikk samtidig med at mannen ble stadig svakere. Danske Niras ønsket å bygge seg opp innen VA i Norge, og Kristin takket ja til engasjement i dette selskapet.

Drift og plan i Drammen kommune

Etter at Arve Hansen i april 2018 gikk bort så alt for tidlig, 64 år gammel, åpnet det seg etter hvert en mulighet for jobb i Drammen kommune for Kristin. Med sin brede erfaring ble hun tilbudt en midlertidig stilling, og etter noen måneder fast stilling i Drammen kommunes VA-avdeling. 

 -Her har jeg fått spennende oppgaver med et spesielt fokus på forundersøkelser og NoDig-prosjekter. Drammen kommune har virkelig satt ledningsfornyelse på dagsorden, og for meg er det morsomt å se at NoDig løsninger blir foretrukket der dette er mulig. 

Kartlegger ledningsnettet

Nå kartlegges store deler av ledningsnettet i kommunen, og jeg må innrømme at jeg er blitt overrasket over hvor omfattende ledningsnettet vårt egentlig er. De kommunale vann og avløpsledningene er til sammen på over 800 kilometer. I tillegg kommer kummer med til dels avansert utstyr, pumpestasjoner og renseanlegg. Kommunen skriver på sine egne nettsider at «noe av utfordringen er at mesteparten av dette er usynlig og lite tilgjengelig for inspeksjon, siden det er gravd ned i bakken. Vanskeligheter med tilstandskartlegging gjør det derfor krevende å prioritere prosjektene med størst behov for vedlikehold og utskifting.»

Jeg mener Drammen er dyktig på tilstandskartlegging og vi har nå også en overordnet plan for vedlikehold og utskifting. Her har jeg fått muligheten til å se på utfordringene i et overordnet perspektiv. Når det kommer inn meldinger fra driftspersonalet om «blålys-jobber» ser vi samtidig på om det er andre oppgaver som bør utføres i samme område for å unngå nye uønskede hendelser.

Omfattende ledningsfornyelse

I år gjennomføres strømperenovering av ca. 3,5 kilometer avløpsledninger. Nå er vi godt i gang med planer for 2020, og så langt ser det ut til at vi skal klare å fornye ytterligere 5 kilometer, der vi går inn på de mest kritiske strekkene. Det er viktig at vi forhindrer kollaps i nettet vårt. Jeg ser at det er et stort behov for fornyelse, men kommunen tar virkelig tak. Det handler mer om kapasitet enn vilje, og det er nok å gjøre for å si det sånn. 

Da er det viktig at vi har gode systemer som gjør at vi får mest igjen for pengene, sier Kristin.  Fra 1.januar blir Svelvik og Nedre Eiker også en del av nye Drammen kommune

Denne høsten har Kristin har også forberedt flere utblokkingsoppdrag for fornyelse av vannledninger. Det er også kartlagt omfanget av galvanisert stål, som viser seg å være 5 kilometer i Drammen. Her er det pr i dag ingen optimal NoDig-løsning, og jeg håper bransjen kan komme opp med nye og framtidsrettede løsninger når det gjelder dette materialet.

Opplever du hverdagen som meningsfull?

Jeg er godt fornøyd med de arbeidsoppgavene jeg får være med å løse. Arbeidsmiljøet er godt, med hyggelige, sosiale og kompetente kolleger. Vi er en gjeng på 13 medarbeidere, og nå gleder jeg meg til å gå på jobb hver dag.

Det som fasinerer meg mest med NoDig er at vi får gjort mye på kort tid. Med NoDig slipper vi omfattende graveprosjekter som jeg er lite begeistret for. Graving handler om så mye mer enn ledningsnett. Her er det mye masseforflytning, stengte veier og vanskelig adkomst for publikum. NoDig er rett og slett effektivt, slår Kristin fast.

Må sikre kompetansen

Kristin syns det er flott at SSTT nå har satt i gang innføringskurs i NoDig. Dette er med å øke fokuset på gravefrie metoder og forhåpentligvis omfanget. 

-Da er det også viktig at ledningseiere er tydelige på sine kvalitetskrav til aktører i bransjen.  Vi må regne med nye aktører på markedet når oppdragsmengden øker, og jeg håper SSTT vil være en aktiv aktør for å sikre høy kompetanse og kvalitetsprodukter også blant de nye aktørene, sier hun. 

Odd Borgestrand