Examensjobb drar slutsatser om riskhantering

Publicerad: 9 oktober, 2019

Brist på strategisk planering och avsaknad av standardiserad riskhantering är viktiga utmaningar för infrastrukturbolag. Det är slutsatser som Emil Mårtensson och Philip Rumman drar i sitt examensarbete Tillgångshantering i offentlig sektor, ett första resultat från projektet Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur.

Brist på strategisk planering och avsaknad av standardiserad riskhantering är viktiga utmaningar för infrastrukturbolag. Det är slutsatser som Emil Mårtensson och Philip Rumman drar i sitt examensarbete “Tillgångshantering i offentlig sektor”. Vi har tidigare berättat om deras exjobb här.

De gjorde en fallstudie över fem månader vid Sveriges största leverantör av vattentjänster, Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA). Totalt fjorton intervjuer  jämfördes mot interna företagsdokument.

Resultaten pekar på att de största utmaningarna ett offentligt infrastrukturbolag måste övervinna är:

    • Brist på strategisk och långtidsplanering.
    • Otydlig fördelning av tillgångsansvar.
    • Brist på ledningsengagemang för tillgångshanteringssystem.
    • Avsaknad av standardiserad riskhantering.
    • Brist på informationsutbyte.

På ett praktiskt plan argumenterar examensarbetet för att ledningen av offentliga infrastrukturbolag behöver tillgångshanteringsprinciper. De bör även införa en tydlig uppdelning av tillgångsansvar, introducera standardiserade riskhanteringsmodeller och policy, samt bidra till tvärfunktionella erfarenhetsutbyten.

I augusti  godkändes examensarbetet som också presenteras på Mistra InfraMaints årliga programträff. Du kan läsa det här.

Mistra InfraMaint