Et fagtreff med stil og innhold

Publicerad: 20 augusti, 2019

Et vellykket fagtreff for rådgivere, entreprenører og ledningseiere i regi av SSTT, Oslo VAV og Kjeldaas AS.

Et vellykket fagtreff for rådgivere, entreprenører og ledningseiere i regi av SSTT, Oslo VAV og Kjeldaas AS.

Fornyelse av vannledninger er fortsatt mer komplisert enn fornyelse av avløpsledninger.Fortsatt er det i praksis nødvendig å grave seg ned på anboringer, men lange strekk kan absolutt fornyes med minimal graving. Fagtreff med fokus på nyheter innen vannledningssegmentet er derfor viktig både for entreprenører, rådgivere og ikke minst ledningseiere.

Derfor var interessen for fagtreffet i regi av Scandinavian Society for Trenchsless Tehnology, SSTT, i samarbeid med entreprenørselskapet Kjeldaas AS og Oslo kommune VAV stort da treffet ble gjennomført på Sydhavna i Oslo tirsdag. Oslo kommune er desidert i Norgestoppen når det gjelder ledningsfornyelse både på vann og avløp.
Kjeldaas AS sørget for at et førtitalls representanter fra kommuner, rådgivere og entreprenører fikk være med på et imponerende godt gjennomført fagtreff med solid innføring i fornyelse av vannledninger med tre ulike metoder, nemlig Primus Line, Aqualiner og PU-belegg.  

Primus Line

Primus Line har vært på markedet de siste tre årene i Norge er en fleksibel foring, og på grunn av sin flerlagsstruktur av PE kombinert med kevlar har Primus Line liten veggtykkelse. Kombinert med høy fleksibilitet gir dette mulighet å fornye vannledninger med bend opptil 45 grader og i visse tilfeller opptil 90 grader. Den har strukturell styrke med hensyn til innvendig trykk men er avhengig av det eksisterende rør med hensyn til ringstivhet. Primus Line kan installeres fra 150 til 500 mm i lengder opptil 2000 meter. Primus Line kobling i endene har en flenseforbindelse som gjør det mulig med tilkobling til standard rørdeler.

Aqualiner
Aqualiner fra Reline Aptec er en ny glassfiberarmert strømpe i markedet som utherdes med UV-lys. Det er nå utviklet en glassfiberflens, slik at strømpen kan avsluttes med en integrert flenseforbindelse. Dette blir betegnet som et viktig skritt fram for NoDig av vannledninger. Aqualiner har fullstrukturell styrke både med hensyn til innvendig og utvendig trykk og kan installeres i dimensjoner fra 150 til 1200 mm i lengder opptil 350 meter.

PU-belegg
Dette er en mye brukt metode, spesielt i Oslo, der levetiden på en vannledning forlenges med flere titalls år. Flere andre kommuner har også vist interesse for PU-belegging av eksisterende vannledninger. Med denne metoden sprøytes et belegg av polyuretanbelegg inn i eksisterende ledning.  NCC har benyttet dette i flere år, og nå starter også Kjeldaas opp med denne metoden for dermed å skape en viss konkurranse i det norske markedet. Metoden er rimelig og rask og forlenger levetiden på vannledninger med inntil 30 år. PU-belegget påvirker ikke vannkvaliteten, og vannet virker heller ikke nedbrytende på belegget. Under fagtreffet ble PU-belegging av et gammelt vannrør utført i praksis, og operatørene fikset dette greit med 40 talls skuelystne på sidelinja. 

Praktisk demo på Sydhavna
Medarbeidere fra Kjeldaas under dyktig ledelse av prosjektleder Hendrik Panman gjennomførte tre solide demoer av de ulike metodene for fornying av vannledninger på riggområdet på Sydhavna. Her ble en Primus Line 500 mm trykksatt over bakken, og montering med koblinger skjedde også over bakkenivå.
Etter forberedende arbeider med rengjøring av ledningen, blir Primus Line trukket inn i eksisterende ledningsnett ved hjelp av vinsj. Etter kalibrering med luft foldes Primus Line ut og det ble montert flensekoblinger.

Utvider verktøykassa
Både Kjeldaas og andre NoDig entreprenører arbeider kontinuerlig med utvidelse av sin verktøy- og produktkasse. Blant nyere produkter i markedet er også Aqualiner. Dette er en glassfiberarmert strømpe fra Reline Aptec til drikkevann. Nå er det mulig å avslutte strømpe med glassfiberflens.  Kjeldaas mener dette er viktig med tanke på et godt sluttresultat. Under demoen i Oslo ble strømpen vist fram både før og etter installasjon, sammen med den nye GRP-flensen, som vakte ekstra stor interesse hos både rådgivere og ledningseiere. 

Ferdig impregnert til anlegget
Glassfiberarmerte strømper blir produsert i Tyskland og kommer ferdig impregnert til anlegget. Strømpen trekkes inn i ledningen ved hjelp av en vinsj. Etter inntrekning monteres endebokser, og et lystog føres inn i strømpen. Deretter kalibreres strømpen med luft og utherdes med UV-lys.
Ved å benytte lysherding blir det ingen utslipp av prosessvann. Andre fordeler er rask utherding, kort installasjonstid, liten veggtykkelse i tillegg til optimal hydraulisk utforming og kapasitet. Glassfiberarmerte strømper har strukturell styrke, som innebærer at strømpen etter utherding er total uavhengig av det eksisterende røret forklarte Hendrik Panman under SSTT-treffet i Oslo.

Imponert SSTT-ledelse
Både leder av den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal og faglig sekretær Ellen Margrethe Jahren Randa, var imponert over innhold og gjennomføring fra Kjeldaas sin side.
-Dette fagtreffet var godt planlagt og viser at en entreprenør er villig til å bruke betydelige ressurser for å gjøre ledningseiere og rådgivere kjent med de metoder og produkter som finnes innen NoDig-bransjen.  Så er det opp til oss å oppmuntre ledningseiere å ta i bruk metoder som er tilgjengelig og samtidig være villig til å ta risiko for å bidra til utvikling av produkter for norske forhold, sier de to i en kommentar.

SE FLERE BILDER OG VIDEOER FRA FAGTREFFET PÅ SSTT SINE FACEBOOK-SIDER: 

 

Aqualiner kommer med en nyutviklet glassfiberflens, slik at strømpen kan avsluttes med en integrert flenseforbindelse. Dette var den største nyheten under fagtreffet i Oslo.

Aqualiner kommer med en nyutviklet glassfiberflens, slik at strømpen kan avsluttes med en integrert flenseforbindelse. Dette var den største nyheten under fagtreffet i Oslo.

Odd Borgestrand