Handbok för projektledning av VA-projekt

Publicerad: 19 augusti, 2019

En praktisk handbok för projektledning av VA-projekt. Denna projekthandbok kan läsas från pärm till pärm för att läsaren ska få en bred förståelse för hela projektprocessen för VA-projekt. Men den kan likaväl användas som uppslagsbok i en specifik fråga eller som checklista för ett projekt.

Del 1 av handboken är projektövergripande och mer teoretisk medan del 2 går igenom projektprocessen ’hand on’ steg för steg genom ett VA-projekt.

Läs mer

Helena Mårtensson, RISE Research Institutes of Sweden