Store norske kommuner utveksler NoDig-erfaringer

Publicerad: 17 augusti, 2019

Frode Berteig i Bærum kommune går gjennom ulike alternativer for gravefrie metoder under fellesmøtet mellom Stavanger, Oslo, Bergen og Bærum.

Frode Berteig i Bærum kommune går gjennom ulike alternativer for gravefrie metoder under fellesmøtet mellom Stavanger, Oslo, Bergen og Bærum.

Tirsdag 13.august møttes en gruppe VA-ansatte fra kommunene Bergen, Stavanger, Bærum og Oslo til et fellesmøte hos VAV i Oslo hvor temaet var erfaringsutveksling innen NoDig og grøftefri ledningsfornyelse. 

Initiativet om et møte kom fra Bjørn Zimmer Jacobsen fra Stavanger kommune. Til stede på møtet var blant annet prosjektledere, byggeledere, kontrollører og planleggere fra de nevnte kommunene.

Møtet startet med en kort presentasjonsrunde rundt bordet før man gikk over til en bolk der fokus var erfaringer og utfordringer knyttet til grøftefri ledningsfornyelse av vannledningsnettet.  Den enkelte kommune presenterte hvilke metoder man har prøvd, hvilke erfaringer man har gjort seg med den enkelte metode, hva som fungerer og ikke fungerer og hvilke planer som ligger fremover.

Stavanger øker fornyelsestakten
Bjørn Zimmer Jacobsen fra Stavanger kommune kunne blant annet fortelle at politikerne i Stavanger har vedtatt en årlig fornyelsestakt på 1,5 % noe som innebærer en økning på 50 % i forhold til nivået kommunen har ligget på de siste årene.
Fra Bergen kunne Trym Trovik fortelle at de til tider sliter med varierende anleggsutførelse og at kontroll under anleggsfasen derfor er uhyre viktig. Dette var noe de andre kommunene kjente seg igjen i.
I forsamlingen var det enighet om at for flere av strømpeløsningene som tilbys på vann savner man gode løsninger for anboringer.  

Oslo fornyer 30 km avløp i år
Etter lunsj ble fokus vridd fra grøftefrie metoder for vann og over på avløp. Igjen ble det gitt en kort presentasjon fra den enkelte kommune. Oslo fortalte blant annet at de i 2019 antar å renovere ca 30 km med avløpsledninger med strømpe. Bergen kommune hadde gode erfaringer med rammeavtale for denne type arbeider da dette ga lite administrasjon. Blant kommunene var det enighet om at renovering av avløpsledninger er enklere enn vann og at metodene som tilbys er godt innarbeidet i markedet.

Anskaffelser og anbud
På slutten av dagen ble det snakket litt rundt ulike anskaffelsesformer og anbudsdokumenter. Frode Berteig fra Bærum kommune fortalte om et prosjekt kommunen gjennomførte i 2017 hvor det ble lagt opp til konkurranse på teknologi. Her var målsettingen å finne den mest kostnadseffektive renoveringsmetoden. Fra Oslo VAV ble det gitt en gjennomgang av et prosjekt hvor de har gjennomført en anskaffelse som samspillskontrakt. Dette har de gode erfaringer med og ønsker å prøve ut flere ganger.

Dagen ble avsluttet med en enighet om at denne type samlinger er veldig nyttige og noe som med fordel kan gjentas.

Reidar Kveine