Almedalen: VA i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge

Publicerad: 4 juli, 2019

Att producera och leverera dricksvatten är en samhällsviktig verksamhet, vilket stod i centrum för ett av seminarierna under Vattenforum på Almedalsveckan. Foto Jan Bjerkesjö

Att producera och leverera dricksvatten är en samhällsviktig verksamhet, vilket stod i centrum för ett av seminarierna under Vattenforum på Almedalsveckan. Foto Jan Bjerkesjö

Att producera och leverera dricksvatten är en samhällsviktig verksamhet som måste skyddas mot såväl klimatförändringar som terrorism. Generellt har dock kommunerna än så länge inte kommit speciellt långt i det arbete.

Det framgick vid ett seminarium under Almedalsveckan och under Svenskt Vattens arrangemang ”Vattenforum”.

- Hotbilden mot vårt vatten innehåller många olika delar och innehåller klimatförändringar, informationssäkerhet, digitalt beroende, sårbarhet mot terrorism, informationspåverkan, säger Camilla Asp, avdelningschef för krisberedskap och civilt försvar vid MSB.

Regeringen har höjt kravet på beredskap så att landet nu ska klara tre månader vid en sådan situation.

- Men kommunerna har generellt än så länge gjort lite.

Per-Erik Nyström, dricksvattensamordnare på Livsmedelsverket, menade att arbetet med dricksvattenfrågan som fokusområden ännu är i ett uppstartsskede. Hur myndigheten ser på problemen kan utläsas av föreskrifter som kommer senare i år.

Bilden av hur långt VA-huvudmännen har kommit i säkerhetsarbetet är mångfacetterad.

- Det är en lång startsträcka för branschen där vi måste ta in ny kompetens för att klara kraven. Det är frågan om säkerhetsskydd av vattnet som har fått en förhöjd prioritet, säger Sigrid De Geyter, VD på Uppsala Vatten. Vi måste inse att vi befinner oss i ett förändrat säkerhetsläge och börja systematisera säkerhetsarbetet, utbilda personal och skyddsklassa anläggningar.

VA-Sverige har tävlat i att ha lägst VA-taxa, menade Tomas Blomkvist, VD för Vakin, och det rimmar förstås illa med vad man nu måste göra. Här gäller det att se över ledningskapaciteten, tillsätta säkerhetschefer inom organisationerna, genomföra krisövningar, se till att man klarar nödvatten, utser skyddsobjekt m.m.

- Framför oss har vi förändringar. Vi har lyckats få kommunledningen i Umeå att fördubbla VA-taxan och dessutom kommer vi att se till att ha en mobil tropp för vattenproduktion i Norrland.

Ulf Thysell, vd vid NSVA, menade att man klarat av många av utmaningarna genom att redan ha utsett en säkerhetschef inom organisationen, skyddsklassat anläggningar, utbildat personal, upprättat krisorganisation, infört sekretess i upphandlingar.

- Vår utmaning är att få fram pengar.

Jan Bjerkesjö