Klimatkalkylator i Trenchless International

Publicerad: 3 juli, 2019

NCC NoDig klimatkalkylator finns med i sommarnumret av Trenchless International.

NCC NoDig klimatkalkylator finns med i sommarnumret av Trenchless International.

I sommarnumret av Trenchless International med utgivning i dag 3 juli finns en artikel om NCC NoDig klimatkalkylator.

Artikeln med rubriken "Climate-saving effects of NoDig in black and white" tar upp de fördelar som schaktfria tekniker ger i jämförelse med de traditionella. Besparingarna i pengar, tid och utsläpp redovisas tydligt i siffror beroende på det aktuella projektets utformning.

På SSTT hemsida har vi nu samlat NCC NoDig och Asplan Viaks klimatkalylatorer under rubriken "Schaktfri teknik" respektive "Gravefria lösninger".

Läs mer

Jan Bjerkesjö