Anvendelsesområder (vann, avløp og overvann)?

Kan brukes på alle typer selvfallsrør og det finnes egne produkter for vann.