Hattexpressen en rullande fabrik för flexibla foder

Publicerad: 2 juli, 2019

Aarsleff har haft Sverigepremiär i Norrköping för nya Hattexpressen och åker nu vidare genom landet. Foto Annika Falkuggla.

Aarsleff Rörteknik introducerar nu ytterligare möjligheter för ledningsförnyelse med flexibla foder i Sverige. En specialiserad och komplett enhet i lastbilsformat för servisledningsrenoveringar, som Aarsleff kallar för Hattexpressen. 

Installationstider förkortas vilket innebär ekonomiska besparingar, minskade störningar för invånare och minskad miljöpåverkan. De senaste åren har både efterfrågan och väntetiderna på renovering av servisledningar, ledningar som förbinder fastigheter med huvudledningar, ökat i Sverige. Hattexpressen är en komplett enhet utrustad med allt som krävs för att effektivt och med hög kapacitet förnya servisledningar på plats.

- Efterfrågan av servisrenoveringar har ökat markant i Sverige och med hjälp av Hattexpressen kommer vi nu att kunna möta marknadens behov. Vår nya enhet möjliggör ännu snabbare insatser än tidigare, vilket innebär vinster för både våra kunder och samhället. Ledningsförnyelse med flexibla foder är en metod som sparar tid och håller nere störningar och miljöpåverkan. Med hjälp av Hattexpressen kommer vi att kunna utföra cirka 1.000 servisrenoveringar per år, säger Stefan Indahl, vd på Aarsleff Rörteknik.

Ledningsförnyelse med flexibla foder gör det möjligt att renovera trasiga avloppsledningar utan att gator och tomtmark behöver grävas upp. Det medför en effektivitet som bland annat reducerar koldioxidutsläppen avsevärt i jämförelse med att gräva för att åtgärda. Vidare påverkas inte omgivande infrastruktur i lika hög utsträckning som vid traditionella utföranden. Identiska enheter har redan rönt framgångar på bland annat den danska marknaden. Namnet syftar på det hattliknande material av flexibla foder som används för att förnya servisledningar. 

I Sverige hade Hattexpressen premiär i Norrköping och kommer nu att åka vidare genom landet med stopp i bland annat Uppsala, Haninge och Kungsör.

Aarsleff