Hur beskrivs anläggningstillgångar inom VA?

Publicerad: 13 juni, 2019

Ny SVU-rapport: Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar?

Hur beskrivs förvaltning och utveckling av anläggningstillgångar inom vatten och avlopp i kommunernas budgetar och årsredovisningar? Beskrivs de tydligt, och finns det ett livscykelperspektiv på en av samhällets viktigaste verksamheter? 

VA är en central del i samhällsbyggnadsarbetet och en viktig del i arbetet med klimatanpassning. VA-verksamheten omfattar för samhället centrala anläggningstillgångar som i sig har stort finansiellt värde och dessutom producerar vårt viktigaste livsmedel. En tydlig plan för hur dessa anläggningstillgångar ska förvaltas och förnyas borde finnas i alla kommuner, och borde enligt rapportförfattarna synas i budgetar och årsredovisningar. 

Författare: Robert Jonsson, Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, Anna Thomasson, Lunds universitet, Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Direktlänk till pdf

SVU-rapport