Hver sjette nordmann uten alternativ vannforsyning

Publicerad: 12 juni, 2019

Det er grunn til bekymring at om lag èn million nordmenn ikke sikret med alternativ vannforsyning, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen.

Det er grunn til bekymring at om lag èn million nordmenn ikke sikret med alternativ vannforsyning, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen.

–Dessverre viser historien at det ofte må skje noe tragisk, før vi ser politisk handlekraft.  Det sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening i forbindelse med vannkrisen i Askøy kommune utenfor Bergen.

Skudal Hansteen mener Norsk Vann har helt rett i at vi drikkevannet er i Norge i utgangspunktet er hygienisk betryggende. Det er på reisen frem til krana det kan gå galt. Det største problemet er kvaliteten på vannrørene.  Ved lekkasjer kan trykkendringer gjøre at vi kan få inn bakterier utenfra som vi absolutt ikke ønsker inn i det rene vannet. I tillegg er drikkevannskildene ofte på overflaten. De kan bli utsatt for uheldig påvirkning. Klimaendringer er en stor utfordring her. Vi får økende nedbør/avrenning og høyere temperatur. I tillegg er det grunn til bekymring at en stor del av landets innbyggere, ca. èn million, ikke sikret med alternativ vannforsyning, sier Skudal Hansteen.

Må ha et kollektivt løft
-Vi i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har både i 2010 og 2015 påpekt behovet for et kollektivt løft og et større statlig engasjement i VA-situasjonen. Før valget i 2017 gjorde vi en undersøkelse der vi gjennomgikk alle de ulike partiprogrammene. Med unntak av MDG og Venstre, var ikke vann- og avløp nevnt i noen partiprogram.  For Askøy-samfunnet er dette en tragisk og svært alvorlig sak, og jeg håper og tror at det som har skjedd på Askøy blir en vekker for mange.
Liv Kari Skudal Hansteen er usikker på om vekkeren er kraftig nok til at vann og avløp kommer inn i den norske valgkampen.
– Det vil tiden vise, men vi håper det. Jo, mer kunnskap om situasjon, jo bedre. Det gjør at politikerne setter seg inn i situasjonen og forstår viktigheten av å ta ansvar og handle nå, sier hun.

Innhenter mer informasjon
Folkehelseinstituttet er i gang med en studie for å innhente informasjon om hvor mange som blir syke av drikkevann i Norge hvert år.
Når det gjelder utbruddet på Askøy er Folkehelseinstituttet nå godt i gang med en kartlegging av sykdomsforløpet og spredningen, for å kunne gjøre en målrettet sporing i hva som var årsaken til forurensning i den mistenkte vannkilden.
-Vi må belyse saken med relevant informasjon på både sykdom og miljø, og kan gjøre dette ved epidemiologiske analyser, sier seniorrådgiver Emily MacDonald.

46 utbrudd de siste 13 årene
Det har de siste tiårene kun vært et fåtall større utbrudd; Giardiautbruddet i Bergen i 2004 med rundt 6000 syke og campylobacterutbruddet på Røros i 2007 med rundt 1500 syke. I tillegg registreres det hvert år et varierende antall mindre utbrudd forårsaket av drikkevann fra enkelthusanlegg eller små fellesforsyninger. I perioden 2005–2018 ble det registrert 46 utbrudd der vann var mistenkt årsak med nærmere 3000 registrerte syke. De fleste av disse utbruddene var knyttet til private vannforsyningssystemer med utilstrekkelig vannbehandling, sier seniorrådgiver Emily MacDonald i Folkehelseinstituttet.

 

Odd Borgestrand tekst og foto.