SSTT aktivt inn i det norske vannsenteret

Publicerad: 23 maj, 2019

Prosjektleder Sjur Tveite var glad for at SSTT og Rørinspeksjon Norge  er med å realisere et norsk senter for vanninfrastruktur, her under presentasjonen under SSTT-konferansen i Gøteborg i dag.

Prosjektleder Sjur Tveite var glad for at SSTT og Rørinspeksjon Norge er med å realisere et norsk senter for vanninfrastruktur, her under presentasjonen under SSTT-konferansen i Gøteborg i dag.

SSTT går sammen med Rørinspeksjon Norge aktivt inn på eiersiden i det norske senteret for vanninfrastruktur. Derfor var prosjektleder Sjur Tveite invitert til å presentere planene for senteret under SSTT-konferansen i Gøteborg i dag.

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur vil bli etablert som et aksjeselskap der ledningseierne vil ha en eierandel på 60 prosent, mens private aktører skal ha de resterende 40 prosentene.  
De ti store VA-kommunene i Norge, - de såkalte VASK-kommunene, blir med i tillegg til Norsk Vann og NMBU fra offentlig side

Private aktører er blant andre Rørinspeksjon Norge, Maskinentreprenørenes Forbund, Rådgivende Ingeniørers Forening, Scandinavian Society for Trenchless Technology, VA- og VVS produsentene VVP, Norske Rørgrossisters Forening og Basal. 

Et levende senter
Tveite håper det nye senteret tilknyttet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU på Ås vil stå klart tidlig i 2021. Han var tydelig på at ledningseierne skal være i førersetet og være et senter for innovasjon.
-Innovasjon blir en sentral del av aktiviteten på senteret. Dette er ikke et prosjekt, men et levende senter for norsk vannbransje. Senteret er en bestilling fra bransjen for å få et felles løft både praktisk og teoretisk. Gjennom senteret kan eierne adressere sine utviklingsbehov.
-Vi er avhengig av å produsere kompetanse i årene som kommer, og det er viktig å koble praktikere, akademikere og forskning sammen til et innovativt miljø. Her ligger det også åpenbare muligheter for private aktører, mente Tveite.

Ressurssenter og knutepunkt
Senteret skal være et brukerdrevet senter, der NoDig blir en vesentlig del av senterets aktivitet
Det er nå klart at det blant annet vil bli etablert et treningsfelt for lekkasjesøk som en del av senteret.  Senteret vil også benytte fasiliteter i nærområdet i samarbeid med Ås kommune. Dermed blir senteret en del av nærmiljøet innen vann og avløp.

-Senteret vil være et knutepunkt, som kobler samen relevante miljøer, aktører og fasiliteter Hele verdikjeden skal være med fra utdanning til forskning og innovasjon, entreprenørene, produsenter, rådgivende ingeniører og eierne av infrastrukturen. Dermed blir det en arena for nytenkning og teknologiutvikling, sa Tveite.

-Erfaring og erfaringsutveksling er det helt sentrale for vårt senter. Vi har mange spennende aktører som selv kan være med å bidra til kurs, og her kan vi koble mennesker sammen i mange spennende fagmiljøer, sa Tveite i sin presentasjon i Gøteborg.  Byggeperioden for senteret er beregnet til 12 måneder.