Fortsättningskurs i förnyelseplanering VA

Publicerad: 17 maj, 2019

Fem deltagare från VA-organisationer, en deltagare från Svenskt Vatten och tre föreläsare gav goda förutsättningar för bra diskussioner. Foto Anne Adrup

Fem deltagare från VA-organisationer, en deltagare från Svenskt Vatten och tre föreläsare gav goda förutsättningar för bra diskussioner. Foto Anne Adrup

Den 8 maj genomfördes för andra gången en fortsättningskurs i förnyelseplanering i Svenskt Vattens regi. Fem deltagare från VA-organisationer, en deltagare från Svenskt Vatten och tre föreläsare gav goda förutsättningar för bra diskussioner.

Kursdagen är framför allt tänkt som en uppsamling, med frågor om hur det har gått sedan grundkursen, och en möjlighet till att diskutera med kollegor som sitter med samma frågor. - - Deltagarna hade hunnit olika långt i sina planer, beroende på hur länge sedan de gick kursen, hur omfattande områden de har att ta fram planer för och hur mycket tid man har möjlighet att lägga på förnyelsearbetet, säger Anne Adrup, en av föreläsarna och medlem av SSTT:s svenska arbetsgrupp.

- Tiden är ett gemensamt problem för alla – man försöker planera in tid men akuta frågor och nyexploatering får gå före. Oftast finns det pengar till förnyelse, men inte tid att ta fram projekt. Det kan också vara svårt att få förståelse för tid och resurser till inventering och till att samla mer kunskap om det befintliga nätet, innan nya områden kan anslutas. I en organisation har ambitionsnivån avseende anslutning av omvandlingsområden sänkts, från två till ett område per år, detta för att ge utrymme till förnyelse.

Någon form av åtgärdslistor fanns hos samtliga, men känslan var frågor som ”åtgärdar vi rätt sträckor, gör vi rätt åtgärd och hur får vi ut mesta möjliga för pengarna?”.

Under dagen gick kursledarna igenom planens olika kapitel. Tips gavs om hur man kan tänka om man fastnat, om underlag saknas. Deltagarna delade med sig av sina erfarenheter. Hur projekt ska avgränsas eller hur projekt ska prioriteras sinsemellan är inte alltid så enkelt att svara på, men några tips gavs om hur man kan tänka och vilket stöd som finns i kursmaterialet. Gruppen pratade också om för- och nackdelar med schaktfritt och när olika metoder är lämpliga.

- Kursledningens uppfattning är att det finns ett behov bland VA-organisationerna av att diskutera de frågor som togs upp under dagen. I höst kommer upplägget för förnyelsekursen att bli ett paket med två dagars grundkurs och en uppföljningsdag efter cirka ett halvår. Så kanske finns det ett behov framöver av diskussionsdagar eller något liknande, där fokus ligger på erfarenhetsutbyte, säger Anne Adrup.

Anne Adrup / Jan Bjerkesjö