Bedriftsprofilen: 35 år i vestlandsvær god ballast for VA-oppdrag

Publicerad: 13 maj, 2019

Bildet: DGAI er en mer miljøvennlig installasjon av foringer. Vitek og Vitek Danmark har utført en rekke monteringer siste ukene. Det er dimensjoner fra 380 mm til 700 mm som er montert med forskjellige innførings- og herdemetoder.

Bildet: DGAI er en mer miljøvennlig installasjon av foringer. Vitek og Vitek Danmark har utført en rekke monteringer siste ukene. Det er dimensjoner fra 380 mm til 700 mm som er montert med forskjellige innførings- og herdemetoder.

Vestlandske Vitek satser nå offensivt i Norge og Danmark med nye og miljøvennlige løsninger godt tilpasset utfordringer i hele Norden.

Bergenserne vet godt at det er Vitek de skal ringe til når kjelleren står under vann, når rørene må fornyes eller det er farlig avfall som må fjernes på en forsvarlig måte. 

Vil vokse
Vitek ble grunnlagt i 1983 og har en solid posisjon i privat-, offentlig- og bedriftsmarkedet. VA-selskapet leverer tjenester relatert til rør og avløpssystemer og har spesialkompetanse innenfor rensing av rør og rørfornying. Vitek er også en etablert aktør innenfor områdene farlig avfall både på land og sjø, samt tankrengjøring i alle former. 

– Vitek har en ledende posisjon på Vestlandet og over 35 års erfaring. Nå vil vi vokse. Det er et stort behov for flere aktører i VA-markedet. I Skandinavia er det eksempelvis et enormt etterslep som vi bør ta fatt på, sier CC Sibbern i Vitek, daglig leder for Vitek AS.

Dansk oppkjøp
I 2018 kjøpte Viteks norske eier, Tertnes Holding, opp utstyr og produksjonsfabrikk fra selskapet Insituform sin virksomhet i Danmark. 
– Insituform var de første i verden som startet med rørfornying og er derfor en pioner. Vi har også knyttet til oss en rekke erfarne medarbeidere som kan rørfornying med disse produktene. Det betyr at vi nå kan levere tjenester og produkter i et utvidet marked, forteller CC Sibbern.
Vitek har også inngått avtale med Insituform sin eier, Aegion, om bruk og salg av Insituform sine produkter i Norden.
–Tradisjonelt har Insituform levert utstyr, materiell og kompetanse på større dimensjoner og har stor erfaring fra offentlige prosjekter. Vitek har på sin side kompetanse på mindre dimensjoner, som rørfornying innomhus og andre private prosjekter. Så vi er en god match.

Leverandøruavhengige
Selv om vi er lisenstakere for Insituform, er vi leverandøruavhengige. Det er en ganske spesiell situasjon som gjør at vi og våre kunder kan velge de produkter som passer best til ethvert oppdrag.

Danmark foran Norge
Vitek har hovedkontor i Bergen, med avdelingskontor i Moss. I Danmark er hovedkontoret i Karlslunde utenfor København og med produksjonsanlegg i Nykøbing.
–I Danmark er markedet godt kjent med gravefrie metoder, også kalt NoDig, som ofte blir sett på som et førstevalg. Derfor ligger også Danmark foran når det gjelder bestillerkompetanse og utførelse, sier CC Sibbern, som opplever at det er stadig flere i Norge som også får øynene opp for fordelene ved å utnytte disse mulighetene.

Offentlig satsing
Med kjøpet av Insituforms virksomhet i Danmark fikk Vitek utstyr for store dimensjoner. Det åpner for nye markeder.
–Nå vil Vitek delta i konkurransen om de store offentlige oppdragene. Etterslepet er stort og derfor finnes det også et stort mulighetsrom her, mener Charlotte Løvstad, som er ansvarlig for Vitek sin satsing i det offentlige markedet.
I mange år har Løvstad vært aktiv i SSTTs arbeidsgruppe.
– Vi kunne gjort så mye mer for ledningsnettet enn det som blir gjort i dag. Her har rådgivende konsulenter, ledningseiere og leverandører et felles ansvar; å få til et bedre samarbeid mellom de ulike aktørene er en nøkkel for å få fart i fornyelsen av ledningsnettet. Dette har vært en kjepphest for meg i SSTT-sammenheng i mange år, sier Løvstad med engasjement.
–For å virkelig få fart på fornyelsestakten, er det avgjørende at flere ledningseiere og ingeniører får øynene opp for NoDig, som bidrar til å øke farten på fornyelse av ledningsnettet på en bærekraftig måte.
Gravefrie metoder er ofte både tidsbesparende, kostnadseffektivt og miljøvennlig sammenlignet med tradisjonell graving – og nå finnes det en viktig nyhet:

Ny og miljøvennlig metode
I begynnelsen av april tok Vitek i bruk en ny metode som kan gi store fordeler i miljøregnskapet til ledningseiere.
–DGAI, som uttales d’gai, er et begrep som man bør lære seg med en gang; det er en veldig positiv nyhet innen gravefrie metoder i Norge, sier Stian Aase i Vitek. 
DGAI er kort fortalt en mer miljøvennlig installasjon av foringer, som innebærer store besparelser av drivstoff (ca. 70 prosent) og vann (ca. 90 prosent). Vann må oftest, etter tradisjonelle installasjoner, fraktes til deponi.Aase har stor tro på den nye metoden og oppfordrer ledningseiere til å sette fokus på slike kriterier ved utforming av anbud.

 

Carl Christian Sibbern er CEO i Vitek AS, og Charlotte Løvstad har ansvar for offentlig sektor i selskapet.

Carl Christian Sibbern er CEO i Vitek AS, og Charlotte Løvstad har ansvar for offentlig sektor i selskapet.

Odd Borgestrand