RÖK: Hitta vattenläckor med hjälp av satelliter

Publicerad: 8 april, 2019

Mats Henriksson och Simon Bengtsson från NSVA arbetar med projekt att använda satellitbilder för att upptäcka vattenläckor. Foto Jan Bjerkesjö

Mats Henriksson och Simon Bengtsson från NSVA arbetar med projekt att använda satellitbilder för att upptäcka vattenläckor. Foto Jan Bjerkesjö

Kan man hitta vattenläckor med hjälp av satelliter och hur ser NSVA på framtidens smarta ledningsnät? Svaren på dessa frågor gav Mats Henriksson och Simon Bengtsson från NSVA på rörnät och klimatkonferensen.

Vattenbristen är ett globalt problem i takt med klimatförändringarna. Mats och Simon inledde föredraget med att ge exempel från Kapstaden i Sydafrika där vattenbristen ifjol var så stor att invånarna uppmanades klara sig med 50 liter vatten per dag.

- Det innebär en dusch på 90 sekunder och att toaletten spolas en gång per dag. För de fattiga var det ingen skillnad, men för andra kom uppmaningen som en chock..

Riktigt så illa blev det dock inte eftersom regnen hann komma innan läget blev riktigt akut, men eftersom ingenting förändrats så kan ”Day Zero”, dvs dagen utan vattentillgång, komma i år eller nästa år.

- Vi pratar mycket om smarta städer med tillgång till Wi-Fi, men vad hjälper det den dag vi har städer utan vatten?

Men även om det är vattnet som borde kopplas upp och stå i centrum är det svårt att kommunicera vattenbrist, trots att det påverkar vårt liv och vardag på ett mycket påtagligt sätt.

- Vattenförlusterna i Sverige är 180 miljoner kubikmeter per år till en produktionskostnad av 780 miljoner som aldrig kommer fram till konsument.

Det svenska ledningsnätet är i längd lika långt som fem varv runt ekvatorn, vilket naturligtvis ställer krav på övervakning och läcksökning. Frågan är om satellitövervakning verkligen fungerar?

Mats Henriksson och Simon Bengtsson har arbetat med ett sådant projekt, vilket kräver att ledningsnätet är digitaliserat. Satellitbilder köps från Japan Meteorological Agency, vilket ger en bild av läget två meter ned under markytan. GPS-koordinater av områden utgjorde sedan underlag och resultatet importerades i GIS. Läcksökning i fält kompletterades av egen personal och Leif Koch.

Resultatet blev att 43 misstänkta läckor upptäcktes, en träffsäkerhet på 63 procent för Helsingborg, 50 procent för Svalöv och 22 procent för Åstorp.

- Stora läckor tränger upp till ytan, men här upptäcktes små läckor, vilket betyder mycket stora pengar eftersom de läcker under en längre tid och inte upptäcks.

Nu vill NSVA inkludera fler kommuner i projektet, 25 kommuner skulle tillsammans stå för kostnaden på 2,5 miljoner.
Samtidigt är NSVA också inblandat i projektet ”Future City Water”, där fyra kommuner, flera företag och några dedikerade forskare samarbetar kring dessa frågor.

Forskning pågår också i projektet ”Framtida City Flow” hur man kan göra städer hållbara genom att placera grönområden, vegetation och öppna strömmar för att ta hand om regn och avlasta avloppsystem.

Läs mer här

Jan Bjerkesjö