Spennende fagtreff med spesiell utblokking

Publicerad: 3 april, 2019

Båsum-operatørene fikk en uventet utfordring, som de løste på strak arm under fagtreffet i Bærum. Her var det ingen anleggsstopp for å føre endringsmelding for ventetid og klarsignal fra byggherre. Det er en selvfølge for blokkebasen Thore Kongslien.

Båsum-operatørene fikk en uventet utfordring, som de løste på strak arm under fagtreffet i Bærum. Her var det ingen anleggsstopp for å føre endringsmelding for ventetid og klarsignal fra byggherre. Det er en selvfølge for blokkebasen Thore Kongslien.

Totalt 40 deltakere, inkludert 15 fra Bærum kommune, deltok på det andre fagtreffet med utblokking som tema i Skogveien i nærheten av Stabekk i Bærum kommune tirsdag. Da utblokking av AF og inntrekking av to nye rør ble presentert under et SSTT-treff i september i fjor var interessen så stor at aktørene i prosjektet ble enig om å arrangere et nytt treff.

Eksisterende avløpsanlegg som består av fellesavløpsledning med dimensjon 300 mm separeres nå over en strekning på ca. 500 meter, og erstattes med to separate ledninger for henholdsvis spillvann og overvann. I tillegg legges det ny vannledning på samme strekning.
Prosjektet er initiert etter at flere hus i området har hatt problemer med tilbakeslag fra kommunalt nett ved kraftig nedbør. Samtidig jobber kommunens kontinuerlig med å fjerne mest mulig overvann fra avløpsnettet og dermed unngå å sende rent overvann til renseanlegget.
Av hensyn til eksisterende byggverk i traseen, og fordi Bærum kommune ønsker å bruke NoDig metoder der det er mulig, har kommunen på deler av strekningen valgt alternativ anleggsmetode i stedet for konvensjonell graving. Metoden man har valgt er utblokking av den gamle avløpsledningen og inntrekking av to nye rør med dimensjon 280 mm.

Lite fall
Det er lite fall, men Båsum Boring har utviklet en metode for utblokking og inntrekking av to rør, med posisjonskontroll.
Avdelingsleder Dag Espen Båsum fra Båsum Boring fortalte at firmaet gjennom teknisk utvikling i eget firma, og god dialog og erfaringsutveksling med både konkurrenter og utenlandske utblokkingsfirma hadde kommet fram til en god løsning. En ekspander med posisjonskontroll for hver enkelt ledning, og bruk av avspenningsverktøy for å lede ledningene i rett posisjon inn i innføringsgropa, viste seg å være veien å gå.
Anleggsleder Alexander Eliassen i Arne Olav Lund stolte tydeligvis 100 prosent på operatørene fra Båsum Boring. Han tok det hele med knusende ro, selv da blokkinga stoppet allerede før utvideren var kommet helt inn i jorda. Årsaken til stoppen var at motholdsplata ved trekkeriggen vrei seg under trekking, på grunn av fjell langs den ene siden.

Løsningsorientert
Båsum-operatørene tok utfordringen på strak arm og løste problemet på rekordtid. Her var det  ingen anleggsstopp for å føre endringsmelding for ventetid og klarsignal fra byggherre. Det er en selvfølge for blokkebasen Thore Kongslien.
-Vi står på til vi har løst problemet. Når man får fjell på den ene siden, og løsmasser på den andre, vil plata vri seg, og da oppnår vi ikke det motholdet vi ønsker, fortalte han, og hadde løsningen klar:
-Vi slår ned ei spuntnål, og prøver igjen. Spuntnåla er allerede på vei.
Kun kort tid etter, er spuntnåla i bakken, og blokkinga kunne gjenopptas. Båsums formann Henning Steinseth og blokkeoperatør Nils Andre Sevre fikk en unormal dag på jobb. På grøftekanten stor 40 ivrige guljakker med kameraer. De både filmet og tok stillbilder av operasjonen. 

Formidabel jobb
Til tross for presset, utførte Båsums menn en formidabel jobb for Bærum kommune. Mellom innføringsgrop og trekkegrop var det hele tre groper for stikkledninger, noe som gjorde det ekstra spennende for publikum å følge med. Man kunne se bakken heve seg betraktelig da utvideren passerte. I siste stikkledningsgrop, kun fem meter fra trekkegropa, var rørene fremdeles i posisjon. Ingen synlig vridning. Da utvideren kom frem til trekkegropa kunne man likevel registrere en liten,skuffa rynke på nesa til blokkebasen. Det ble en liten vridning på de aller siste meterne, men godt innenfor det PE-ledningene kunne tåle. Strekklengden på utblokkingen var på 60 meter, med et fall på 35 promille, mens hele anlegget er på ca 500 meter.

Rosende ord
Under innledningen til dette spennende fagtreffet var salgs- og markedssjef i Hallingplast AS, Sverre Tragethon, tydelig på at Bærum kommune var en inspirerende kommune å jobbe sammen med. Overingeniør i Vann- og avløp plan i Bærum kommune, Reidar Kveine, som også er med i den norske arbeidsgruppa i SSTT, er en pådriver for å benytte nye og miljøvennlige metoder.  Kveine bekreftet da også under treffet at Bærum kommune velger NoDig metoder der det er mulig.

-Denne separeringen måtte gjennomføres på grunn av mye tilbakeslag i kjellere, og på grunn av nærhet til bygninger ønsket de å unngå graving. Eksisterende ledning var en 300BTG AF-ledning. Nå ligger det to nye 280 PE-rør i grøfta, et for spillvann og et for overvann. Utblokkingen ble gjennomført i løpet av et par timer, til tross for utfordringen med motholdet i starten. Prosjektleder i Bærum kommune, Hildegunn Østerbø Sørumshagen fulgte spent med under utførelsen sammen med alle de øvrige frammøtte på fagtreffet. Hun var godt fornøyd med gjennomføringen.  

Reidar Kveine i Bærum kommune håper å kunne bruke denne anleggsmetoden igjen ved en senere anledning. Han håper også denne type treff kan gjentas, slik at flere kommuner kan ta relevante NoDig-metoder i bruk i sine prosjekter. Reidar Kveine satte pris på at både entrepreprenører og leverandører stilte opp på treffet sammen med SSTT og byggherre Bærum kommune.

Man kunne se bakken heve seg betraktelig da utvideren passerte

Man kunne se bakken heve seg betraktelig da utvideren passerte

Tekst: Borghild T. Folkedal og Odd Borgestrand, Foto Siri Gamst Bøysen og Borghild T. Folkedal