Antalet brunnsinspektioner behöver ökas

Publicerad: 20 mars, 2019

Brunnar inspekteras inte i den omfattningen som de borde göras. IRG TV-inspektion i Kungsbacka är ett företag som arbetar med brunnsinspektioner och upptäcker ofta inläckage. Foto IRG TV-inspektion

Brunnar inspekteras inte i den omfattningen som de borde göras. IRG TV-inspektion i Kungsbacka är ett företag som arbetar med brunnsinspektioner och upptäcker ofta inläckage. Foto IRG TV-inspektion

Omfattningen av brunnsinspektioner kommer sannolikt att öka i framtiden. Brunnar inspekteras inte i den omfattningen som ledningsägarna borde.
- Nej, men de borde göra, säger Dennis Hellström, IRG TV-inspektion.

IRG TV-inspektion, från Kungsbacka, är ett av företagen som arbetar med bland annat brunnsinspektioner. VD Dennis Hellström startade företaget 1999, som nu har 22 anställda och en omsättning på cirka 24 miljoner kronor. Under åren 2015 till och med 2018 har företaget varje år utsetts till ”Superföretag” av tidskriften Veckans affärer och analytikerna Bisnode. Som så många andra skulle IRG TV-inspektion kunna växa ytterligare om man bara hittade rätt arbetskraft.

IRG TV-inspektion erbjuder helhetslösningar för uppdragsgivare genom att mäta, dokumentera och föreslå åtgärder. När det gäller just brunnsinspektioner hittar man mycket inläckage och i de fallen de har stor påverkan åtgärdas de snabbt.

- Exempelvis Västvatten tätade 15 brunnar i Kungshamn och Bohus Malmön. Även Kungälvs kommun åtgärdar brunnar efter inspektion, men riktigt hur framtiden ser ut vet vi inte. Vi har bara arbetat med inspektioner i omkring åtta månader, men vi överstiger redan 500 inspekterade brunnar nu, säger Dennis Hellström.

Inspekteras det brunnar i den omfattning som man borde?
- Nej, men bör göras.

Vilka är de vanligaste felen som ni hittar?
- Vanligast är inläckage, främst vid stegjärn, de nedre brunnsringarna och runt anslutningar. Sprickor och andra skador på förhöjningsringarna är också mycket vanliga.

Åtgärdas dessa av uppdragsgivaren?
- Ja.

Tillståndsbedömning av ledningar är ett viktigt underlag för att kunna bedöma funktion och kondition för behov av underhåll och förnyelse. 2006 genomfördes ett projekt där bland andra Svenskt Vatten deltog för att ta fram en gemensam nordisk plattform för bedömning av inspektioner av ledningar och brunnar.

Den svenska publikationen heter P93: ”TV-inspektion av avloppsledningar i mark” (sept. 2006). Den beskriver hur inspektionen ska utföras och innehåller fotoexempel med beskrivning av observationer och graderingar, normalt 1-4 där 4 är mycket allvarliga fel. Publikationen P103, ”Inspektion av avloppsbrunnar” beskriver hur inspektion kan genomföras och innehåller gradering av observationer.

Svenskt Vattens P103 är användbar i de flesta situationer, med enkla och bra förklaringar på olika feltypskoder, men operatör Emma Svensson på IRG skulle personligen vilja se att det fanns några till.

- Jag skulle önska att det fanns en feltypskod för ”Ytskada – förhöjningsringar”. Det finns för ”Sprickor – Förhöjningsringar” och ”Brott/Kollaps – Förhöjningsringar”.

- Det är väldigt vanligt med skador på förhöjningsringarna, men inte tillräckligt med feltypskoder.

Det saknas också feltypskoder när det gäller sediment.

- Jag har sett brunnar där väggarna är täckta av pappersrester efter att det stått vatten i brunnen. Det är också vanligt att det hänger sanitärt avfall på stegjärnen. Det finns en feltypskod för ”sediment – sanitärt avfall”, men bara för vallning och ränna.

Brunnsinspektioner dokumenteras numera och sparas ner i tes VA-Banken, eller annan VA-databas, på samma sätt som enbart ledningsinspektioner tidigare gjorts. Mil efter mil dokumenteras varje år, men många av ledningsnätets svagaste punkter, brunnarna, dokumenterades inte tidigare.

Det kan göras okulära besiktningar, eller filmningar via en kamera nedifrån en brunn. Men det är oftast inte bra nog och vid okulära besiktningar så sparas inget bildmaterial.

- Nu kan vi få in en kvalitetsinspektion med tv.3-fil till databaserna, säger Philip Hellström, IRG.

Jan Bjerkesjö