«Lange hatter» ved strømperenovering av hovedavløpsledninger og stikkledninger

Vi har spørsmål om strømperenovering av stikkledninger fra hovedledning og ut i fra vei. Har forstått det slik at det er «hatter» som kan spesiallages i den lengden man ønsker. Vet dere noe om dette, og om det er entreprenører som har utstyr/kompetanse til å utføre dette? [Redigert.]

 

SVAR:

I Norge har vi tradisjonelt snakket om «korte hatter» på ca. 15-20 cm, og «lange hatter» på ca. 30-50 cm. Der slike hatter monteres ifm. strømperenovering av hovedledningen, er det for å forsterke og renovere grenpunktene.

Det har hittil i Norge ikke vært noe større marked for strømperenovering av stikkledninger samtidig med renovering av hovedledning. Hovedårsaken til dette er nok at hovedavløpsledningen med grenrør normalt er kommunal «eiendom» i Norge, mens stikkledningen for øvrig er privat «eiendom».

Det finnes også utstyr for montering av hatter med lengde i alle fall inntil ca. 15 meter innover i stikkledningen. Så langt vi kjenner til finnes det ikke entreprenører i Norge i dag som har og bruker slikt utstyr til vanlig, men det er flere norske entreprenører som kan tilby og utføre dette ved hjelp av utstyr og samarbeidspartnere fra f.eks. Danmark eller Sverige.

Alternativt kan også hovedledning og stikkledning strømperenoveres hver for seg, før det settes en kort hatt for å forsegle overgangen mellom hovedledning og grenrør. Vi kjenner til at dette i Norge er blitt utført for stikkledninger med inntil 25 meter lengde.

 

Med vennlig hilsen fra den norske arbeidsgruppen i SSTT