Ledningsbygge vid Sveriges största järnvägsdepå

Publicerad: 1 mars, 2019

Den slutliga lösningen för projektet blev en kombination av pumpstationer och styrd borrning, där pumpstationerna utfördes som sänkbrunnar. Foto Styrud.

Att verka utan att märkas är väl önskemålet vid alla entreprenader. Verksamheter i området ska helst kunna pågå som vanligt och utan avbrott. Ett område som är lite mer utmanande än de flesta när anläggningsjobb ska utföras är rangerbangården. Här är några avbrott över huvud taget inte att tänka på och blandar man in känslig mätutrustning i projektet, gör spårområdet i sig att det blir extra spännande. Styrud har utfört ledningsbygge vid Hagalund i Solna som är norra Europas största depå.

Jernhusen AB som äger och driver fastigheter knutna till Sveriges järnvägsnät (järnvägsstationer, kontorsfastigheter, terminaler och tågverkstäder) har idag 22 depåer från Luleå i norr till Malmö i söder. Den största är Hagalund i Solna, där drygt 100 tåg per dygn går ut i trafik efter olika slags underhåll och siktet är inställt på att kunna ta emot uppemot 130 tågsätt och en utökning av spårkapaciteten med cirka 3.000 spårmeter.

Depån i Hagalund har under många år haft problem med dagvatten och höga grundvattennivåer mot befintlig byggnad. För att hitta en optimal lösning för området har Jernhusen, Styrud och Johan Lundberg AB gemensamt genomfört en mycket omfattande och grundlig utredning där även ett antal sonderingsborrningar ingick. Försvårande omständigheter var högt grundvatten och djupa fyllnadsmassor inom ett trångt område och med pågående verksamhet som inte fick störas. Konventionell schakt var uteslutet och även schaktfri lösning med självfall ströks som alternativ, då ledningen skulle ha behövt förläggas i fyllnadsmassor.

– Den slutliga lösningen för projektet blev en kombination av pumpstationer och styrd borrning, där pumpstationerna utfördes som sänkbrunnar, förklarar Joacim Kullinger, Styruds platschef som medverkade i utredningen.

Två stycken sänkbrunnar, en på 1600 mm och en 2000 mm, har anlagts som pumpstationer, samt ytterligare en sadelbrunn som sadlar en 500-ledning. Tre stycken 200 mm styrda borrningar har utförts till vardera brunn och sammankopplas mot slutet inför utloppet. Det rör sig om två borrningar på 150 meter och en som är 180 meter lång.

– Styrud har även genomfört dikning i det mycket känsliga området mellan Hagalund och Råstasjön, berättar Henrik Bernövall som är Styruds projektledare. När anläggningen är klar, kommer vattnet att pumpas bort från bangården och ledas ut till bäcken och ned till Råstasjön.

Både Joacim och Henrik är mycket nöjda med utfallet av ett projekt som initialt flaggade med ganska många svårigheter och som i utförandefasen blev klart på cirka tre månader.

– Hagalund är verkligen ett projekt där Styrud varit med från ax till limpa, konstaterar Joacim. Det är glädjande att ha varit med från start och fått leverera en trygg, kostnadseffektiv lösning till kunden. Idag sjunker grundvattennivåerna snabbt och vatten flödar ut i Råstasjön.

Styrud har utfört ledningsbygge vid Hagalund i Solna som är norra Europas största depå. Foto: Jan Ainali Wikimedia Commons

Styrud har utfört ledningsbygge vid Hagalund i Solna som är norra Europas största depå. Foto: Jan Ainali Wikimedia Commons

Styrud