Fornyer vannledning i isende kulde

Publicerad: 1 mars, 2019

Det er godt og varmt inne i arbeidsbrakka til basen Andrè Bårdseng Lund i NCC Infrastructure på Lindeberg i Oslo. Et par kilometer unna er operatørene Kazimieras Rapalis og Mads Hensrud i full gang med å klargjøre dagens strekk som skal fornyes med NoDig metoden PU-liner. Det er en bitende kald vinterdag i drabantbyen øst for sentrum.

Bildet: I boområdet Kløfterhagan er det spesielt trangt og med store høydeforskjeller. Etter flere dager med kraftig snøfall er det en utfordring å rigge seg til med rørfornyingsbilene. Nettopp her har NoDig-metodene sin store fordel, mener basen Andrè Bårdseng Lund i NCC Infrastructure.

-Kulda stopper oss ikke, men vi må hele tiden følge med på temperaturen. I dag er vi godt innenfor grensen for å gjennomføre vårt planlagte strekk, sier Andrè, mens han serverer kruttsterk kaffe i det sola begynner å sende varme stråler over åsene på Lindeberg. På veggen i brakka henger et detaljert kart der de ulike strekkene og kummene som skal fornyes er tegnet inn, totalt 3600 meter.  Vann blir gjerne til is når kong vinter slår til, men NCC-gjengen arbeider raskt og effektivt og sikrer at vannforsyningen holder seg til drabantbyens innbyggere selv om de i en periode får friskt vann gjennom provisoriske ledninger.

Tette boligområder

Lindeberg er en av de store drabantbyene i Groruddalen. Her er det en god blanding av boligblokker, rekkehus og noen eneboliger. I boområdet Kløfterhagan er det spesielt trangt og med store høydeforskjeller. Etter flere dager med kraftig snøfall er det en utfordring å rigge seg til med rørfornyingsbilene. Nettopp her har NoDig-metodene sin store fordel. Det ville blitt kaotiske tilstander dersom Oslo kommune hadde valgt tradisjonell graving for å fornye ledningsnettet. En hel bydel ville nærmest blitt isolert. Nå står det et par små lastebiler på tomgang, og åpne kummer er godt sikret mot beboere som lurer på hva som egentlig skjer under bakken.
På NCC-bilene står det et enkelt budskap om ledningsfornyelse. Noen er mer nysgjerrig enn andre, men alle beboere har fått skriftlig informasjon om hva som foregår i nærmiljøet.  
Byrådsleder Raymond Johansen og Vålerenga-spilleren Daniel Fredheim Holm er blant kjendisene som har trådt sine barnesko på Lindeberg, en av drabantbyene som vokste fram etter 2. verdenskrig.

Dermed har vannledningene i området nådd pensjonsalderen, men likevel er de i så god forfatning at de kan fornyes med det som kalles en semistrukturell metode, nemlig PU-liner. Noen fryktet at de vil være uten vann i anleggsperioden, og de blir overrasket når de får vite at de blir uten vann maksimum 5-6 timer mens strekket i deres nærområde blir renovert. I unntakstilfeller er det nødvendig med begrenset graving for å komme ned på anboringer. 

Forlenger levetiden

Dette er en metode som stopper innvendig korrosjon og bygger et semistrukturelt polyuretanbelegg i eksisterende ledninger. Ledningsnettet i området varierer i dimensjoner fra 150 til 300 mm i diameter.
Her blir hvert enkelt strekk spylt og rengjort før rørinspeksjonen avdekker alle stikkledninger og den generelle tilstanden på rørene. Det er viktig at ledningen er helt tørr før den belegges med PU-liner i tre millimeters tykkelse.  Ved behov kan tykkelsen justeres opp til seks millimeter, og med denne metoden kan bend opp til 30 grader forseres uten problemer. 

-Det er egentlig forarbeidet som tar lengst tid. Det må etableres provann, brannvannsdekningen må være på plass, kummene må klargjøres og nå på vinteren med temperaturer langt ned på minussiden er det også nødvendig med varmekabler.  Alle rørinspeksjonsrapporter sendes umiddelbart til Oslo VAV for gjennomgang, og på den måten har oppdragsgiver og entreprenør god dialog om hva som må gjøres på de enkelte strekkene.

Kapasiteten på gjennomstrømningen blir optimal, ruheten i ledningen minimaliseres. Polyuretanbelegget påvirker ikke vannkvaliteten, og det er minimal risiko for blokkering av stikkledninger. Selve belegges sprayes på som en innvendig forsterkning, og Andrè Bårdseng Lund mener vannledningene på Lindeberg nå vil holde i ytterligere èn generasjon.

Den totale lengden på 3600 meter skal være ferdig rehabilitert før sommerferien, og Bårdseng Lund mener NCC ligger i rute.  Prosjektet har en ramme på 20 millioner kroner.

Tett dialog og koordinering i arbeidet er helt avgjørende for å oppnå et godt resultat når vannledningsstrekket mellom to kummer skal fornyes. Andrè Bårdseng Lund(t.v) og Mads Hensrud i NCC Infrastructure lar seg ikke stoppe av lave temperaturer og store snømengder.

Tett dialog og koordinering i arbeidet er helt avgjørende for å oppnå et godt resultat når vannledningsstrekket mellom to kummer skal fornyes. Andrè Bårdseng Lund(t.v) og Mads Hensrud i NCC Infrastructure lar seg ikke stoppe av lave temperaturer og store snømengder.

Av Odd Borgestrand