Åttonde grundkursen i förnyelseplanering av ledningsnät

Publicerad: 21 januari, 2019

Anne Adrup, Sweco och Annika Malm, RISE, är kursledare som ger praktiska redskap för ledningsägare kring förnyelsearbetet.

Svenskt Vattens grundkurs i förnyelseplanering av ledningsnät arrangeras nästa gång i Göteborg 5-6 februari med Annika Malm, RISE och Anne Adrup, Sweco, som kursledare.
- Det är den åttonde i ordningen och vi har ett bra deltagarantal även om det kunde vara några fler, säger Anne Adrup, medlem av SSTT:s svenska arbetsgrupp.

För den som ännu inte anmält sig är det hög tid att göra så. Sista anmälningsdag är 14 dagar före kursstarten, dvs 22 januari.

- Det går att anmäla sig även efter det datumet, men då måste man ta kontakt med Svenskt Vatten direkt. Man behöver förbereda en del saker före kursstarten.

I informationen på Svenskt Vattens hemsida står att läsa: ”För att få ut så mycket som möjligt av kursen rekommenderar vi att man ska ha förberett sig innan genom att ta fram underlag om bl.a. ledningslängder, material, åldersfördelning, driftstörningar med mera. Information om vad som bör förberedas erhålls i samband med anmälan. Ju mer underlag som ni har och tar med, desto mer klar kan ni göra er plan. Har ni inte har allt underlag är det inget hinder att få till en stomme till plan under kursen.”

- Syftet med kursen är att varje deltagare tar fram en förnyelseplan så långt det är möjligt och om man då har hunnit förbereda sig genom att ta fram material så blir det förstås lättare att gå vidare.

Utgå från materialet man har
- Samtidigt ska man utgå från det material man har och inte känna att ”eftersom vi inte har tillräckligt material kan vi inte förnyelseplanera”. Man måste utgå från det man har och sedan arbeta för att förbättra underlaget.

De första kurserna i förnyelseplanering arrangerades hösten 2016, då som endagarskurser, vilket kursledarna snabbt insåg var för kort tid. Nu är kursen två dagar, men det finns även funderingar på att göra om den till en kurs på 2 + 1 dagar.

- Förutom grundkurser finns det också en fortsättningskurs, men den har vi bara lyckats få tillräckligt med anmälningar till en gång.

Är förklaringen till det att man anser att man har tillräckligt att göra efter grundkursen, att man jobbar på efter förnyelseplanen och inte har behov eller tid till fortsättningskurs?

- Ja, det är en intressant fråga. Vi skulle behöva skicka ut en enkät för att få svar. Men jag tror att det dels beror på att folk har slutat eller att man helt enkelt har så mycket att göra med nyexploateringar att man inte hinner med förnyelsearbetet.

Och det är ingen bra signal?

- Nej, det är inte hållbart. Jag har hört flera gånger att det inte är pengar som är problemet. Problemet ligger i att man inte har folk som kan planera och driva förnyelseprojekt. Vi behöver få fler folk in i branschen helt enkelt.

Stora skillnader mellan kommuner
Det råder stora skillnader på hur det ser ut i de svenska kommunerna och vilket utgångsläge man har.

- Ja, det är jättestora skillnader. Det ser vi på de som kommer till kurserna och skillnaderna är nog ännu större bland de som inte kommer till kursen.

Anne Adrup menar dock att det inte generellt är så att små kommuner har svårare med förnyelseplaneringen än större kommuner.

- Det behöver inte bara så, jag har sett flera mindre kommuner som har bra underlag och koll på ledningsnätet även om det förstås är så att större kommuner har bättre förutsättningar.

Erfarenheterna från de tidigare sju grundkurserna är att deltagarna är mycket nöjda med underlaget.

- Det kursmaterial som Annika Malm tagit fram, med utgångspunkt från förnyelsehandboken som kom 2011, är att deltagarna uppskattar det och tycker att det underlättar för dem att gå vidare. Den mallplan som de får via wordfil med text som de kan fylla på och justera, plus hjälpfiler till diagram, är ett bra stöd för fortsatt arbete.

Förnyelsearbetet är eftersatt
Förnyelsearbetet är eftersatt i Sverige och nu pågår arbetet att med tidigare förnyelsehandboken och med erfarenheter av kurserna, skriva en ny handbok. En referensgrupp har arbetat med innehållet, som Annika Malm kommer att presentera på konferensen Rörnät och Klimat i mars.

- Remissturnén kommer förmodligen inte att kunna bli av förrän till hösten. Just nu har Svenskt Vatten många fler publikationer på väg ut som ligger före i pipen.

Om du ser på grundkursen med SSTT-glasögonen på, vilka intryck får du då?

- Det är klart att en förnyelseplan är ett första steg som behöver göras i kommunerna innan man tar nästa steg och väljer metod. Den biten går vi inte in på i grundkursen utan den kommer i fortsättningskursen.

Målgruppen för grundkursen är VA-ingenjörer eller motsvarande, som arbetar med förnyelseplanering för ledningsnät.

Läs mer

Läs även Hans Bäckman: Alla ledningsägare behöver en genomarbetad förnyelseplan