Heder og takk til avtroppende Norsk Vann direktør

Publicerad: 15 januari, 2019

Totalt uforberedt ble avtroppende Norsk Vann direktør Toril Hofshagen både hedret og takket under Hallingtreff på Geilo i dag. Tirsdag kveld fikk hun som første kvinne tildelt Hallingtreffs hederspris, og tidligere på dagen ble hun tildelt VA og VVS produsentenes vannpris, en pris som ble delt ut for aller første gang.

Bildet: Hallingtreffs hederspris i år gikk til avtroppende direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen. Det var direktør i Hallingplast AS, Steinar Tragethon som også denne gang sto for utdeling av prisen. Foto: Odd Borgestrand

Hallingtreffs hederspris deles i år ut for sjette gang. Det var direktør i Hallingplast AS, Steinar Tragethon som sto for utdelingen.

-Prisen tildeles en person som har vært en ildsjel i VA-faget.  Virksomhetsleder Arne Johansen i Nesodden kommune var den første som ble tildelt vår hederspris. Så fulgte journalist Odd Borgestrand, rådgiver og Hallingtreffets far, Arve Hansen som dessverre gikk bort så alt for tidlig for noen måneder siden, deretter rådgiver i Cowi, Tom A. Karlsen og i fjor var det senioringeniør i Bærum kommune, Frode Berteig, som ble hedret. 

En ildsjel i vannbransjen

-I år vil vi løfte fram en person som i en årrekke har stått i fremste rekke for å synliggjøre utfordringer og muligheter i norsk og internasjonal vannbransje.
Prisvinneren er en ildsjel som hele tiden bidrar til å høyne standarden i faget. Et spesielt fokus har det vært på utvikling av nye metoder og teknikker. Hverdagen har ofte handlet om å oppfylle en visjon om rent vann til alle i landet, bærekraftig utvikling, sikre bransjen gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling, sa Steinar Tragethon i sin tale.

En god representant

Prisvinneren har ved flere anledninger vært gjest og foredragsholder på Hallingtreff, og har vist stor interesse for både rørfaget og praktikernes hverdag.  Det skal allsidighet til å holde fokus på så mange ulike felt innen vannbransjen, men prisvinneren har klart det på en utmerket måte. Hun har representert sin arbeidsplass utad mot politikere, myndigheter, samarbeidsorganisasjoner og presse både nasjonalt og på europeisk nivå. 
Vi vil takke prisvinneren for en utrolig innsats gjennom de siste 20 årene i norsk vannbransje, sa Tragethon, og dermed forsto de aller fleste i salen at årets hederspris gikk til avtroppende direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen.

Fikk hakeslepp

Hun var tydelig både overrasket og rørt over å få denne prisen.
-Jeg får både hakeslepp og sjokk over prisene jeg nå har mottatt. Dette var en stor ære for meg. Vi er i en bransje med en rekke utrolige fagentusiaster, og jeg burde vel sluttet oftere om jeg hadde vist at det lå priser og ventet på meg, sa Hofshagen til stor latter i salen.
-Dette er en pris jeg setter høyt. Årets Hallingtreff er en av mine siste opptredener i vannbransjen, og det å få være tilstede på dette arrangementet, der jeg møter praktikere som jobber i den virkelige verden, det er en god opplevelse for meg, sa Hofshagen.

VA og VVS produsentenes vannpris

Hofshagen ble også hedret med VA og VVS produsentenes nyinnstiftede vannpris. Prisen er et spesialdesignet kumlokk. Hensikten med prisen er å synligjøre og hedre en person eller organisasjon som har gjort en spesiell jobb for bransjen.
Vannprisen 2018 trekker fram en person som gjennom mange har gjort en sørlig innsats for norsk vannbransje, og prisen gikk selvsagt til Toril Hofshagen.
-Det er både en stor ære og litt trist å gi deg denne prisen, sa daglig leder i VA og VVS-produsentene, Bjarne Haugland, som benyttet Hallingtreff som ramme rundt denne historiske prisutdelingen.
-Vi må ikke miste kontakten selv om du nå forlater Norsk Vann, sa Haugland, som har hatt et nært og godt samarbeid med Toril Hofshagen i en årrekke. Etter 31 år i norsk vannbransje går Hofshagen nå fra vann til flom og skred i NVE.

Toril Hofshagen ble også tildelt den aller første vannprisen fra VA og VVS produsentene i Norge. Hensikten med prisen er å synligjøre og hedre en person eller organisasjon som har gjort en spesiell jobb for bransjen. Daglig leder i VA og VVS produsentene, Bjarne Haugland sto for overrekkelsen. Foto: Odd Borgestrand

Toril Hofshagen ble også tildelt den aller første vannprisen fra VA og VVS produsentene i Norge. Hensikten med prisen er å synligjøre og hedre en person eller organisasjon som har gjort en spesiell jobb for bransjen. Daglig leder i VA og VVS produsentene, Bjarne Haugland sto for overrekkelsen. Foto: Odd Borgestrand

Odd Borgestrand