"SSTT ska vara den självklara mötesplatsen"

Publicerad: 17 december, 2018

Åsa Snith är nästa branschperson i vår serie

Åsa Snith är nästa branschperson i vår serie "Min vardag", Affärsområdeschef för Vatten och Avfall på Sollentuna Energi & Miljö.

Åsa Snith är Affärsområdeschef för Vatten och Avfall på Sollentuna Energi & Miljö och vår nästa branschperson i serien "Min vardag".
- Det har jag varit sedan juni 2016. I VA-branschen har jag dock varit sedan 1999, då jag började på Stockholm Vatten. Jag har varit medlem i SSTTs arbetsgrupp sedan 2002 och var ordförande i svenska arbetsgruppen 2009-2011. Under den tiden var jag även vice ordförande i styrelsen.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Jag stiger upp 5.50, gör mig själv iordning och väcker sedan min son Axel, 4 år. Efter lite pyssel hemma så lämnar jag honom på förskolan strax före halv åtta och är på jobbet en kvart senare. Dagarna är väldigt mötesfyllda då det är många stora projekt på gång i kommunen; stora exploateringsprojekt som omdaning av Södra Häggvik från handelsområde till bostadsområde, utbyggnad av nya stadsdelen Väsjön, ny tvärbanestation till Helenelund m.m. Allt som oftast så upptäcker vi att vi saknar kapacitet för det som kommer. Vi försöker titta utifrån lite större perspektiv för att bygga för framtiden. Inte sällan hamnar vi i helt nya lösningar, där schaktfria alternativ ofta är de enda genomförbara. Sedan har vi många dagvattenreningsanläggningar på gång i kommunen.

Jag är också avfallschef sen årsskiftet och detta år har inneburit många nya frågor att sätta sig in i – inte minst framtagande av ny avfallsplan samt upphandling och sjösättning av ny driftentreprenad för insamling av avfall.

Internt på bolaget så är vi på en förändringsresa för att bli ett mer effektivt, modernt och hållbart bolag. Vi har jobbat mycket med våra processer och ser över våra verktyg. Vi håller på att handla upp ett nytt ekonomisystem och ett ärendehanteringssystem och där är jag inblandad på olika sätt.

En stor del av min tid går också åt till att rekrytera ny personal. Vi behöver bli fler och det är märkbart hur tufft det är att på tag på personal – inom alla områden.

Mina arbetsdagar avslutas strax före fem och jag åker hem. Vid jobbanhopning så tar jag hellre en extra stund hemma på kvällen än att jag sitter kvar på jobbet. Så länge min fyraåring är vaken vill jag vara med honom.

Vad är du mest upptagen av i ditt arbete just nu?
Förutom de stora projekten och de rekryteringar som pågår så håller vi medarbetarsamtal denna tid på året. Vi har också precis genomfört en medarbetarenkät, så uppföljning, analys och framtagande av handlingsplaner står på agendan. Som en del i bolagets förändringsresa har vi gemensamt också jobbat med vår värdegrund på olika sätt.

Vilken är den största inspirationsfaktorn i ditt arbete?
Mötet med andra människor – utan konkurrens. Det är i mötet som jag får energi och när jag kan bidra till att medarbetare växer och utvecklas så är det så roligt. Sedan ger det också en tillfredsställelse när stora projekt kan drivas framåt och också genomföras. Hela samhällsbyggnadsprocessen är väldigt spännande och jag lär mig mycket i vårt täta samarbete med kommunen.

Vad tycker du är den viktigaste frågan för SSTT just nu?
Att vara den självklara mötesplatsen för beställare, konsulter och entreprenörer där schaktfritt i alla dess former kan diskuteras. Vi har en stor roll i att arrangera eller medverka i utbildningar kring schaktfritt. Vi ska på olika sätt stötta och möjliggöra, förenkla användandet av schaktfria metoder och vi har en stor roll i att visa vilka möjligheter som finns. Gärna allt detta i en trevlig omramning.

Jan Bjerkesjö