Vurdere metode for utskiftning av eksisterende overføringsledning

Vi har et prosjekt der vi vurderer metode for utskiftning av eksisterende overføringsledning, 800mm sentab-ledning. Tiltakshaver så for seg en ny ledning i samme trase som eksisterende. Kommunen ønsker at ny ledning skal være i duktilt støpejern. Det er 11 bars trykk i området.
Er det mulig å blokke ut eksisterende 800mm sentab-ledning og trekke med seg 800mm duktilt stjøpejernsrør? På en 250m strekning, hvor lang anleggstid krever det? Det er lite hensyn å ta på omgivelser da det ikke bygg eller annen infrastruktur langs trase (på det stekket.)
Finnes det erfaringsprosjekter?

SVAR:

Sentab er forspente betongrør som ble produsert fra slutten av 1940-tallet i Sverige. I oppbygning er de relativt like Premo-rørene som ble produsert i Norge. Begge er forspente med en tynn armeringstråd. Ytterdiameterne kan variere noe, og det medfører at det kan være vanskelig å skille de to rørtypene. [Materialegenskaper och dimensioneringsmetodik för vattenledningar, En sammanställning av de material som förekommer i Norrvattens ledningsnät samt dimensioneringsverktyg för plastledningar, Ståhlfors og Öberg, 2012].

Utblokking av armerte ledninger kan være svært krevende i seg selv, uavhengig av dimensjon. Det er en risiko for at man ikke klarer å kutte armeringen i det gamle røret, og at man trekker med seg eller skyver på det gamle røret under utblokkingen.

Det største prosjektet vi kjenner til med utblokking av Sentab-rør, er utblokking av en DN600 Sentab med inntrekking av DN710 PE-ledning i Trollhättan i Sverige i 2015. Artikler om dette prosjektet:

http://www.hallingplast.no/aktuelt/store-roer-med-beskyttelseskappe-til-trollhaettan/

http://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/49547/sveriges-storsta-rorsprackning.html

Det kan også nevnes at det i 2011 ble blokket ut en DN600 ubeskyttet duktil støpejernsledning i Trondheim kommune, med inntrekking av en DN710 PE-ledning, og dette var den gang verdensrekord for utblokking av trykkledninger:

http://www.hallingplast.no/referanser/gravefri-utskiftning-av-dn600-vannroer-i-trondheim/

Den gang ble også inntrekking av ny duktil støpejernsledning vurdert, men dette ble valgt bort til fordel for PE. Støpejern ble vurdert å være dyrere enn PE, og mindre egnet til en så stor utblokkingsjobb.

Støpejernsledninger er betydelig stivere enn PE-ledninger, og inntrekking av en så stor støpejernsledning er uansett vanskelig. Norske entreprenører SSTT har rådført seg med mener ut fra sin erfaring med inntrekning av duktile rør, at grensen ligger i området omkring utblokking av eksisterende DN400 SJG og inntrekning av ny DN400 SJK.

Ved utblokking er også 250 m langt, og slike strekk bør normalt deles i to etapper.

Som alternativer til utblokking kan f.eks. inntrekking av en mindre dimensjon PE og ev. boring av ny PE-ledning parallelt for å opprettholde total kapasitet, eller strømperenovering av eksisterende DN800 Sentab-ledning vurderes.

Mvh den norske arbeidsgruppen i SSTT