Styrd borrning med gyro ger hög precision

Publicerad: 28 november, 2018

Styrd borrning kan ske med olika tekniker och metoder där gyro är en som används för att få hög precision. Bild/illustration Styrud.

Styrd borrning med gyroteknik ökar kraftigt trots att tekniken tar både längre tid och är dyrare än andra mer traditionella metoder. Så varför väljer man allt oftare gyrotekniken i olika projekt?
- Vi får en hög precision, kan gå djupare än med andra tekniker och får en borrning som inte riskerar att påverkas av yttre störningar. Gyrotekniken ger oss säkerhet, säger Johan Blomdahl, regionchef på Styruds Ingenjörsfirma.

Styrd borrning används för långa och krökta borrhål upp till 1200 mm diameter. Arbetet sker från markytan och är den enda användbara metoden då schakt för tryckstationer är ogenomförbart eller opraktiskt. Borrhuvudets läge kontrolleras med elektronik och styrs med hjälp av en vinklad styrsked. Vid samtliga styrda metoder borras först ett pilothål som sedan ryms upp i ett eller flera steg till önskad slutdimension.

Gyrotekniken kom för cirka 20 år sedan och världspatentet tillhör holländska företaget Brownline, grundat 1994 och som specialiserat sig på borrteknik för den alltmer komplexa terrängen.

Styrverktyget med gyro är grunden för Brownlines styrtjänster. Ett mätinstrument är monterat direkt bakom borrhuvudet och en underhållsenhet mäter styrverktyget i realtid. Genom att kombinera information från mätinstrumentet med den borrade längden nås precision och position.

- Det är trångt i marken i dag, med en mängd tidigare borrningar och dragningar av ledningar. Styrd borrning med gyroteknik ger oss säkerhet. Men jag tror att tekniken under kommande tio-femton år kommer att utvecklas ytterligare, säger Johan Blomdahl.

- Styrud har lång erfarenhet av styrd borrning och vi har borriggar i varierande storlekar, från den minsta JT5 från Ditch Witch, till den senaste 100-tonsriggen PD100 från Prime Drilling. Det finns en rigg för varje ändamål.

Västlänken i Göteborg
Projektet som Styrud är inblandad i på flera håll är pågående arbetena med Västlänken i Göteborg. Ett av dessa uppdrag omfattade en borrning under kanalen mot Nya Allén, där kablar för 130 kV ska dras igenom. Borriggen som användes var en 100 tons Primedrill.

Projektet, där NCC är uppdragsgivare och Göteborg Energi nätägare, ingår i den flytt och förläggning av nya ledningar som ingår i förberedelserna för kommande bygget av Västlänkens station i Haga.

- Pilotborrningen med gyro tog två dagar. Men det är bara en av flera uppdrag som vi utfört. Under nästa år kommer ett mycket stort projekt att genomföras i centrala delarna av Göteborg och där styrd borrning med gyro kommer att vara aktuellt, säger Johan Blomdahl.

Fördelen med gyrotekniken är alltså att styrd borrning kan ske på mycket stora djup och under svåra förhållanden, som störningar från infrastruktur i form av järnkonstruktioner, järnvägar, spont, kajkonstruktioner, spårvagnar, elkablar med mera.

På Styruds hemsida finns flera projekt med gyro med prov på teknikens fördelar. Tre rör som drogs under Göta älv med hjälp av PD100 använde gyrostyrning för att klara djupa förläggningar utan risk för yttre störningar. Vid styrd borrning för fjärrvärme under Glomma genomfördes en första pilotborrning med gyroutrustning tillsammans med Brownline där borrlinjens största djup var på cirka 30 meter från marknivån.

Läs mer

Jan Bjerkesjö