Läget kring förslaget till nytt dricksvattendirektiv

Publicerad: 7 november, 2018

Europaparlamentet röstade den 23 oktober om förslag till förbättringar av EU-kommissionens förslag till nytt dricksvattendirektiv. Ändringsförslagen är framtagna av EU-parlamentets Miljöutskott (ENVI) och Svenskt Vatten har genom sitt deltagande i EurEau varit med och aktivt påverkat innehållet i förslagen.

EurEau är en samarbetsorganisation som samlar de nationella föreningarna för allmänt VA. Ledamöterna i Europaparlamentet bekräftade den position ENVI tagit för de flesta av förslagen.

Svenskt Vatten är i stort sett nöjda med resultatet hittills, då det är en förbättring av kommissionens förslag. Ännu återstår dock mycket arbete innan ett nytt dricksvattendirektiv kan börja gälla – både för vårt och EurEaus påverkansarbete och för EU-administrationen.

Parallellt, men mycket långsamt, genomför EU-rådet samma process som parlamentet, det vill säga att gå igenom kommissionens förslag och sammanställa förslag till förändringar. I EU-rådet kommer förslagen till förändringar från medlemsländerna. När rådet är redo med sin text, troligtvis under 2019, kommer företrädarna för parlamentet och rådet samt kommissionen att sitta runt samma bord och finna kompromisser för varje artikel i direktivet. Än så länge är det stora skillnader mellan parlamentets och EU-rådets förslag till nytt direktiv.

På rådets sida beslutar det roterande ordförandeskapet om handlingsplanen och representerar sedan rådet i förhandlingarna. För närvarande har Österrike ordförandeskapet, Rumänien tar över i januari.

EurEau bedömer det som mycket osannolikt att det finns ett avtal om dricksvattendirektivet före valet till Europaparlamentet i maj 2019, med tanke på de små framsteg som gjorts i rådet under det österrikiska ordförandeskapet. Det kan bli så att nästa parlament måste återuppta arbetet och att förhandlingarna kan påbörjas först i slutet av 2019.

När väl direktivet är fastställt på EU-nivå skall det därefter arbetas in i de svenska dricksvattenföreskrifterna vilket innebär ytterligare något år innan ändringarna börjar gälla för oss.

Material i kontakt med dricksvatten

Bland ändringsförslagen finns regler kring material i kontakt med dricksvatten.

Parlamentet vill ha mer detaljerade regler om material i kontakt med dricksvatten som täcker hela kedjan från uttag av råvatten, beredning, distribution och fastighetsinstallationen. Kommissionen vill enbart reglera material och produkter som används i fastighetsinstallationer. Regleringen skall enligt kommissionens förslag ske genom harmoniserade standarder som tas fram med stöd av byggproduktförordningen.

Läs hela nyheten från Svenskt Vatten här

Svenskt Vatten