Nattlig rördragning för fjärrvärme på Ringön

Publicerad i #4 / 2012

Nattlig rördragning för fjärrvärme på Ringön

Utmed hårt trafikerade Ringögatan på Hisingen i Göteborg bygger Göteborg Energi i samarbete med PEAB en ny fjärrvärmeledning. Syftet är att stadga upp befintligt nät och att möjliggöra anslutning av nya abonnenter i ett område som står inför en ganska stor förvandling inom en nära förestående framtid.

Den nya fjärrvärmeledningen blir 2.2 km lång och kommer på plats både genom schaktning och borrade avsnitt. Ulf Göransson på UG Projektering är den som projekterat den schaktfria delen av ledningsbyggandet. I hans jobb ingår bl.a. att undersöka geotekniken under järnvägen, att utreda förekomst av befintliga installationer på sträckan och att ta fram en bore plan. Styrud fick förtroendet att genomföra de etapper som skulle utföras schaktfritt. David Mattsson som är arbetsledare åt PEAB förklarar varför man väljer att kombinera metoderna:

- Borrade metoder väljer man där det ligger byggnader eller andra konstruktioner i vägen eller där man behöver komma under och förbi befintliga installationer i marken.

Borrning går dessutom ofta fortare än schaktning och tid behöver man ju alltid ha till annat som ska göras, fortsätter han sitt resonemang. Schaktfri ledningsdragning utfördes för dubbla 500mm rör på 4 etapper, varav tre 150-meterssträckor gjordes med styrd borrning och en sträcka på ca 24 under järnvägsspår utfördes med hammarborr. Ringögatan är under dagtid en hårt belastad genomfartsled och för att verksamheter och trafik skulle kunna pågå så ostört som möjligt utfördes allt arbete nattetid.

Det är inga småsaker som ska ned i backen – stålrör med så pass kraftig diameter har sina begränsningar när det gäller böjradie och det krävs god planering. Leif Johannesson är projektledare på Styrud och var den som under ett byggmöte la fram en genial idé om hur man skulle kunna effektivisera hanteringen under rördragningen och samtidigt dra ned på maskintid med minskade CO2-utsläpp som bonus. Medan Styrud borrade pilothål svetsade PEAB samman rören till sin fulla längd (ca 150 meter) vid sidan av vägen.

För att få rätt vinkel för hemdraget av de kraftiga fjärrvärmerören krävs att rören kommer upp ett par meter från marken. Detta görs vanligen med ett antal grävmaskiner stand by som håller upp och matar röret, alternativt får man bygga stora, temporära sandhögar som flyttas efter hand. Det var här Styrud kunde sätta sin smidiga plan i verket.

En container placerades framför mottagningsgropen, där piloten gjort genomslag och med hjälp av 6 grävmaskiner lyftes rören upp på taket till containern. En svetsrulle placerad på kanten till containerns tak underlättade matningen och förhindrade att rörets mantel skrapades. Lösningen med att använda en con- tainer för att få höjd, var mycket mer effektiv än både sandhögar och maskiner stand by. Det innebar också en avsevärt skonsammare hantering av asfaltsytan.

De fyra etapperna med schaktfri ledningsdragning genomfördes under sammanlagt
11 nätters arbete. Både borrningarna och hemdragen löpte på utan nämnvärda avbrott och Leif Johannesson och hans borrteam kunde dra vidare till nästa uppdrag. Någon annan stans och i dagsljus.

David Mattsson är också nöjd med hur rördragningen flutit på. - Med fjärrvärmeledningen på plats återstår att koppla på och kontrollera att den ligger i nivå även med tryck i rören. Och hittills ser det ut att funka det som det ska. Projektet har följt planen, konstaterar han mer ett leende.