Rörinspektion för beställare

14 november, klockan 09:00 – 16:30
Scandic Klara, Stockholm

Kursen vänder sig till dig som beställer rörinspektion och vill veta mer om vad man bör tänka på och till dig som är helt ny på området. Kursen baseras bl a på P93, TV-inspektion av avloppsledningar i mark.

Rörinspektion av avloppsledningar är ett enkelt sätt att undersöka en lednings funktion och kondition och ett bra underlag för bland annat förnyelseplanering. Rörinspektion är även ett verktyg för besiktning av nylagda eller renoverade ledningar.

Innehåll

  • Varför ska man inspektera?
  • Hur förbereder man en inspektion?
  • Hur kan man handla upp inspektion? 
  • Hur hanterar man ett projekt?
  • Hur utvärderar man resultatet?
  • Ett inspektionsuppdrag från start till mål.
  • I kursdokumentationen ingår P93, TV-inspektion av avloppsledningar i mark, samt P103, inspektion av avloppsbrunnar.

Målgrupp

Beställare av rörinspektion, framförallt i VA-organisationer

Anmäl dig via Svenskt vattens hemsida via kursanmälan nedan:

 

Mer information och kursanmälan

Klicka på länken nedan för mer information samt kursanmälan. Knappen öppnar en sida i nytt fönster.

Till kursanmälan