Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör mark och fastighet

14 oktober, klockan 09:00 – 12:00
Jobbhotell, Kungsbacka

Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Auktorisationen är giltig i 5 år. Sedan måste man göra en uppgraderingstentamen.
Vid detta tillfälle erbjuds både uppgraderingstentamen för fastighet och mark.

Läs mer och anmälan


ID06-kurs