Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör mark och fastighet

6 december
VAKIN, lokal Markan, Skiljevägen 38, Umeå

Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Auktorisationen är giltig i 5 år. Sedan måste man göra en uppgraderingstentamen.
Vid detta tillfälle erbjuds både uppgraderingstentamen för fastighet och mark.

Läs mer och anmälan


ID06-kurs