Rörinspektionskurs nr 27: Fastighetsinspektion - Kursen är fullbokad!

25 – 27 augusti
Fagerudd Konferens i Enköping

Ur innehållet

•Syften med TV-inspektion

•Genomgång av bygg- och installationstekniska begrepp

•Förfrågningsunderlag, anbud, kontrakt

•Genomgång av vissa entreprenadförpliktelser

•Högtrycksspolning

•Genomgång handbok Se rören inifrån T25:2012

•Observationstyper, felorsaker, konsekvenser

•Upprättande av inspektionsutlåtande

• Säker Vatten - Genomgång av branschregler 2016:1

•Ritningsläsning VVS

 

Teoretiska pass varvas med grupparbeten. Kursen avslutas med kunskapskontroll.

 

Förkunskaper

  • Ett år i branschen (Intyg krävs)
  • Genomgått handhavareutbildning på kamerautrustning
  • Anställd/arbetar på företag som är medlem i STVF/SSTT
  • Om du tidigare har deltagit samt skrivit godkänt prov på vår kurs Auktoriserad rörinspektör Mark, behöver du ej deltaga dag 1 på detta kurstillfälle.

 

Kontaktperson kontakt@stvf.se

 

OBS! NYTT DATUM - Tid och plats Tisdagen den 25 augusti -Torsdagen den 27 augusti 2020, Fagerudd konferens i Enköping

Pris kurs (ex. moms) 22.500:-

Pris kost och logi under kursdagarna (ex. moms) 5.900:-

Extra logi natt före kursstart kan bokas via föreningens kansli


ID06-kurs