Save the date - RIN- og SSTT-konferansen 2025

27 – 28 augusti
Clarion hotel, Gardemoen, Oslo

Det gjennomføres felleskonferanse for SSTT og RIN på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen 27. - 28. august 2025.
Sett av dagene allerede og gled deg! 

Rammene for programmet og innholdet i fellessesjoner og paralelle program begynner aktørene å arbeide med like over ferien.
Men noen viktige punkt vet vi allerede: 

  • Det legges opp til en liten sosial samling, med enkel bevertning, for de som ankommer 26. august.
  • Det er bestilt tilgang til både storsal og mindre rom/saler. Dette for å kunne dele i grupper for SSTT og for at de ulike faggruppene hos RIN skal få gode lokaliteter i deler av arrangementet.
  • Det er lagt opp til utstillinger både ute og inne.

Velkommen!